STAJIN TANIMI, SÜRESİ VE DÖNEMİ

Staj, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlanması için öngörülen bir mesleki uygulamadır. Adalet Meslek Yüksekokullarında ön lisans düzeyinde mesleki öğrenim gören öğrencilere, 1. sınıfın sonunda yaz dönemi boyunca toplam 6 hafta (30 iş günü) staj yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sebeple öğrenciler Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonları nezdindeki çeşitli mahkemeler, savcılıklar ile icra müdürlüklerinin yanında noterlikler, avukatlık ve hukuk büroları ile bankalar, sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri ile alacak takip departmanlarından birinde stajlarını tamamlamaktadırlar.

STAJIN AMACI

Mezun olunacak programla ilgili iş alanlarını tanımak, akademik programda verilen derslerin oluşturduğu bilgi birikimin işyerinde uygulama suretiyle pekişmesini sağlamak, izleyen yarıyıllarda alınacak dersler için ön hazırlık yapmak, öğrencileri iş yeri ortamında ve eğitimleri ile ilgili kurumlarda yapabilecekleri işlerle tanıştırmaktır. Bu nedenle; kurumlarda yapılan işlerin mümkün olduğunca ayrıntılı bir biçimde gözlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciler bu stajı yaparak kurum/şirket-yönetim-çalışan ilişkileri ve etkileşimi konusunda da tecrübe edinmiş olacaklardır

Zorunlu-Staj-Uygulama-Rehberi-2024

STAJLA-ILGILI-ISLEMLER-2024