• AKADEMİK DANIŞMAN, yüksekokul öğrencilerinin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulundukları programın önerisi ile yüksekokul yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kadrolu öğretim üyesi veya öğretim görevlisidir.
  • Akademik danışmanın görev ve sorumlularına ilişkin esaslar Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.
  • Yüksekokulumuza öğrencilerin ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Akademik takvimde belirtilen sürelerde danışman tarafından kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı ise bölüm başkanları tarafından kesinleştirilir.
  • Yüksekokulumuz öğrencilerinin üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren bir yarıyıldaki 30 AKTS kredisi tutarındaki ders yüküne ilave olarak GABNO ’ya göre ders alabilmesi akademik danışmanın olayı ile olur.
  • Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencilerin dersi almaları sağlanır.

 

  • Akademik danışmanlar, yüksekokulumuza kaydolan her öğrenci için yüksekokulumuz kadrolu öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasında atanan akademik danışman tarafından yerine getirilen aşağıdaki görevler bütünüdür:
  • Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim öğretimlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde planlaya bilmesi konusunda yardımcı olmak.
  • Kayıların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesine, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrenicinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak.
  • Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra yar yıl /yıl kayıt onayını vermek.
  • Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.
  • Üneversite yaşamanı uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.