Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği
Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 
Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliği

Resmi Yazışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarınnın Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
Haklı ve Geçerli Mazeretler Senato Kararı