MİSYONUMUZ

  • Yüksekokulumuzun temel varlık gerekçesi ve görevlerini oluşturan misyonumuz, alt birimini oluşturduğumuz Ankara Üniversitesi ve Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin misyonuna paraleldir.
  • Yüksekokulumuz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uyarınca ön lisans düzeyinde örgün ve uzaktan mesleki eğitim ve öğretim veren bin Yükseköğretim Kurumudur.
  • Yüksekokulumuzun varlık gerekçesi mevcut çeşitli programları ile dört yarı yıllık mesleki yüksek öğretim faaliyetleri yürüterek, hukuk-adalet hizmetleri alanında ara insin gücünü oluşturan “katip”, “hukuk sekreteri” ve “infaz koruma memuru” statülerinde çalışacak mesleki elemanları, mesleğin gerekli kıldığı niteliklere sahip olacak biçimde yetiştirip sektöre arz etmektir.
  • Yüksekokulumuzda bu çalışmalar yürütülürken ülkemizin öznel koşulları ve gereksinimleri dikkate alınarak, meslek alanındaki en yeni bilgilerin, en yetkin öğretim elamanları tarafından, en son teknik olanaklarından yararlanarak öğrencilerimize aktarılması, temel dış paydaş konumundaki Adalet Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların (noterlikler, bakanlar, sigorta şirketleri ve avukatlık- hukuk büroları gibi ) aradığı standartları taşıyan, mesleğin gerektirdiği niteliklere, bilgi ve becerilere sahip mezunlar verilmesi, mezunlarımıza sektörde azami istihdam olanaklarının sağlanması için tüm paydaşlar ile sürekli etkileşim içinde bulunması ve mevcut işbirliği imkanlarının geliştirilmesi gibi görevlerin ifası hedeflenmelidir.

VİZYONUMUZ

  • Yüksekokulumuzun ulaşmak istediği idealleri oluşturan vizyonumuz da alt birimini oluşturduğumuz Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin vizyonuna paraleldir.
  • Türkiye’de kurulan ilk Adalet Yüksekokulu olan ve halen çok sayıdaki Adalet Meslek Yüksekokulu arasında saygın bir konumda bulunan Yüksekokulumuzda açılmış bulunan çeşitli programlar (örgün-uzaktan eğitim, normal öğretim-ikinci öğretim) ile kaliteli bir mesleki yükseköğretim sunmaya devam edip, bu durumun sürdürülüp geliştirilmesi suretiyle Türkiye’nin en iyi Adalet Meslek Yüksekokulu haline gelmesi ulaşılmak istenilen idealimizdir. Bu vizyonumuzun gerçeklik kazanması için yüksekokulumuz bünyesinde çeşitli stratejiler geliştirmekte ve politikalar izlemektedir.