Fiziki Yapı -1 (Mevcutlar)

 İdari blok ve derslikleri bloku (toplam 4 kat, giriş-zemin, 1,2 ve 3. Katlar) olmak üzere iki ayrı blokta toplam 2352 m2 kapalı alan üzerine kurulmuştur.
Öğrenci kapasitesi:
Okulumuzun aynı anda 580 kişinin eğitim alması için uygundur.

 • 1 adet barkovizyonlu bilgisayar laboratuvarı (40+1 bilgisayar) (117,20m2)
 • 1 adet barkovizyonlu bilgisayar laboratuvarı (20+1 bilgisayar) ( 57,75m2)
 • 2 adet 100 kişi ders dinleme kapasiteli sınıf (2. Kat 1 ve 2 no’lu sınıflar) barkovizyon bulunmaktadır (116,75m2+116,75m2= toplam 333,50 m2),
 • 1 adet 250 kişi ders dinleme kapasiteli sınıf (1. Kat 1-C sınıfı) bilgisayar ve barkovizyon ve ısınma-soğutma için klima bulunmaktadır. (230m2),
 • 2 adet 25 kişi ders dinleme kapasiteli sınıf (2.kat 3 ve 4 nolu sınıflar) barkovizyon bulunmaktadır.
 • (40,60 m2+ 27,50 m2 = 67,50 m2),
 • 1 adet 20 kişi ders dinleme kapasiteli sınıf (3. Kat 5 nolu sınıf) barkovizyon bulunmaktadır,
 • 1 adet 50 kişi kapasiteli Konferans Salonu (2. Kat Haluk Konuralp Konferans Salonu) bilgisayar ve barkovizyon bulunmaktadır (56m2),
 • Genel olarak öğrencilerin ulaşabileceği bütün ders kaynakları ve genel okuma kitapları ile araştırma için iki adet bilgisayarda sahip 60 kişi kapasiteli Kütüphane (1. Kat Yemliha Uçar Kütüphanesi) (216 m2),
 • Kantin (40m2)
 • İbadethane-Mescit ( giriş-zemin kat)
 • Öğretim elemeanları dinleme ve toplantı odası (2.kat)
 • Seminer Salonu (3.kat) akıllı TV ve barkovizyona sahip bulunmaktadır.

Fiziki Yapı -2

 • Adelet Meslek Yüksek Okulu içerisinde bulunan giriş-zemin katta 100m2 alan İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı için 30+1 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı olarak hazırlanmış olup gerekli bilgisayar ve barkovizyon cihazları henüz temin edilmediğinden hizmete alınamamıştır.
 • Yine giriş-zemin katta İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programımız için 150m2’lik bir güvenlik uygulama laboratuvarı hazırlanmıştır. Bu laboratuvara ait cihazlar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü kapsamında temin edilip, bu cihazların bakım onarım da yine CTE Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilecektir.
 • Derslikler bloku 3. Katta 5 nolu sınıfa yanındaki mekan İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı için 6 nolu sınıf olarak tahsis edilmiş olup bu dersliğin sıra, kürsü gibi mobilyalar ve barkovizyon ile tefrişi 2018 mali yılı bütçesi ödenekleri kullanıma açıldığında yapılabilecektir.