TANITIM & YAYINLARIMIZ

 • Yüksekokulumuz bünyesindeki kadrolu öğretim elemanlarımızın yaptıkları çeşitli yayınlar ve 2547 sayılı yazıda öncesinde yapılmış bazı yayınlar dışında halihazırda bizzat Yüksekokulumuz tarafından herhangi bir yayın hizmeti yürütülememektedir.
 • Bu durumla birlikte zaman zaman Yüksekokulumuzun tanıtımı amaçlı Türkçe ve Yabancı dilde broşürler ile eğitime destek amaçlı zorunlu staj uygulama rehberleri Ankara Üniversitesi vasıtasıyla bastırılıp dağıtılmaktadır.

 

 • ICITS 2018, “Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı Seviyelerinin İncelenmesi:
  Adalet Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri”, Öğretim Görevisi Dr. Cemil Yurdagül
 • Danıştay Paneli “Hukukta Yorum ve Hakimin Yorumlama Yetkisi” 1 Kasım 2017, “ Vergi Yargısında Yorum ve Hakimin Hukuk Yaratması”, Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN.
 • ITTES 17 11 Ekim 2017, “Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı”, Öğr. Gör. Cemil YURDAGÜL ve diğerleri.
 • Uluslararası Iğdır Sempozyumu 9 Ekim 2017, “Bankacılık İşlemlerinde Rekabet Sorunu”, Öğr. Gör. Pelin ATİLA YÖRÜK.
 • Antalya Barosu Konferans “Avukatların Vergilendirilmesi ve Türk Vergi Sistemi” 19 Kasım 2016, Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN.
 • ISVET 2016 13 Ekim 2016, “Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Sorunlarının Çözümü”, Yrd. Doç. Dr. Hakan FURTUN, Öğr. Gör. Hülya GÜRSOY.
 • ISVET 2016 13 Ekim 2016, “Zorunlu Staj Eğitiminin Mesleki Yeterliliğe Katkısına İlişkin Bir Araştırma: Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve Adalet MYO Örneği” Öğr. Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN ve diğerleri.
 • Adalet Bakanlığı SGB Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu 27 Mayıs 2016, “Yardımcı Adalet Personelinin Tabii Olduğu Meslek Etiği ve Uygulaması”, Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN.
 • Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 17 Mayıs 2016, “Yükseköğretim Sistemi İçerisinde Yer Alan Adalet Meslek Yüksekokullarında Mesleki Kazanımların Edinimi için Ortak Bir Müfredat Programına Geçilmesinin Gerekliliği: Bir Model Müfredat Örneği”, Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN, Öğr. Gör. Hülya GÜRSOY, Öğr. Gör. Pelin ATİLA YÖRÜK
 • Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 17 Mayıs 2016, “Başbakanlık 10 Aralık 2013 Tarihi ve 28847 Sayılı Genelgesi Kapsamında Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı Çalışanlarının F Klavye Kullanımına İlişkin Tutum Ve Becerilerine Yönelik Bir Araştırma”, Öğr. Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN, Öğr. Gör. Ziya KUNDAKÇI
 • Ankara Noter Odası Konferans “ 988 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Uygulamalarında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar” 5 Şubat 2016, Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN.