Yüksekokul Kurulu

Başkan:

Yrd. Doç. Dr. İ. Hakan FURTUN (Müdür)

Öğr. Gör. Hülya GÜRSOY(Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Gamze Hatice DAĞLI(Müdür Yardımcısı)

Üyeler:

Prof.Dr. Asuman TURANBOY

Prof. Dr. Merih ÖDEN

Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR