Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular2019-04-30T11:37:37+03:00

Sıkça Sorulan Sorular

 

Üniversiteye kaydımı nasıl yaptırabilirim?
Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.
E-Kayıt yaptırdım. Kayıt için başka işlem yapmam gerekiyor mu?
E-Devlet’ten kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdığınıza dair belgenin çıktısını aldıysanız, kayıt için Yüksekokulumuza gelmenize ve herhangi bir belge getirmenize gerek yoktur.
Öğrenci Numaramı Nasıl Öğrenebilirim?
Öğrenci numaranızı https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrencinosorgulama.aspx adresinden T.C. Kimlik Numaranızı yazarak öğrenebilirsiniz. Karşınıza çıkan sekiz (8) haneli numara sizin Ankara Üniversitesi öğrenci numaranızdır.
Yeni kayıtlı öğrenciyim, Öğrenci Bilgi Sistemine girmek için şifremi nasıl edinebilirim?
https://obs.ankara.edu.tr/preregistration/checkstudent  adresine girerek “Öğrenci Bilgi Kayıt Formu”nu doldurmalısınız. Buraya yazdığınız e-posta adresine kullanıcı adı ve şifreniz otomatik olarak gönderilecektir.
Şifremi unuttum, sisteme girmek için ne yapmalıyım?
https://obs.ankara.edu.tr/Account/ResetPassword adresinden şifrenizi yenileyebilirsiniz.
Hazırlık sınıfı başvurusu nereden yapılır? 
Yeni kayıt olan öğrencilerden, Hazırlık Sınıfına gitmek isteyenler “Öğrenci Bilgi Kayıt Formu” nu doldururken Hazırlık Sınıfı seçeneğini seçmeleri gerekmektedir.
Hazırlık sınıfı öğrencileri transkript alabilir mi?
Hazırlık sınıfı öğrencileri ders kaydı yapmadıkları için kendilerine transkript düzenlenmemektedir.
Hazırlık sınıfında başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle kalan öğrenciler öğrenimlerine nasıl devam eder?
Bu durumdaki öğrenciler ders kayıtlarını yaparak birinci sınıftan öğrenimlerine devam ederler.
Ders kaydımı nasıl yapabilirim?
Ders kayıtları Akademik Takvimde belirtilen “Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri” aralığında Öğrenci Bilgi Sisteminden obs.ankara.edu.tr adresinden yapılacaktır. İnteraktif kayıt duyurusu ve interaktif kayıt yenileme kılavuzu için oidb.ankara.edu.tradresini takip ediniz.
Uzaktan Eğitim Yoluyla verilen (Türk Dili, Yabancı Dil ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri) dersleri nasıl izleyebilirim?
Uzaktan eğitim yoluyla verilen bu derslere, orgun.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Öğrenci Bilgi Sisteminde kullanılan kullanıcı adı ve şifre geçerlidir.
Kayıt olunan bir ders değiştirilebilir mi?
İnteraktif ders kayıt sürecinde seçilen dersler Akademik Takvimde belirtilen “Ders Ekleme / Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri” aralığında Danışmanın onayı ile değiştirilebilir.
Ders muafiyet işlemleri nasıl yapılır?
Ders saydırma işlemleri, yönetmelik hükümleri çerçevesinde, belirtilen tarih aralığında yapılır.
Ders saydırma işleminin değerlendirilmesi için, “Ders Muafiyet” dilekçesi ekinde transkript belgesi ve saydırılacak derse ait ders içeriği ile başvuru yapılır.
 Kayıt dondurmak için koşullar nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?
Kayıt Dondurma koşulları, Ankara Üniversitesi Senatosunun kararı ile ”Haklı ve Geçerli Mazeretler” ile belirlenmiştir. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten “Kayıt Dondurma” dilekçesi ve ekindeki belgeleri ile birlikte, ilgili Yönetmelik ve Yönergelerde belirtilen tarihlerde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurur.
Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım?
Kayıt Sildirme” dilekçesi ve ekine öğrenci tanıtım kartı eklenerek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurulur. İlişik kesme belgesi düzenlenerek kayıt silme işlemi tamamlanır.
 
Sınav notuna nasıl itiraz edebilirim?
 
Maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde “Sınav Notu İtiraz” dilekçesi ile başvuru yapılır. Sonuç en geç on beş gün içinde ilgili öğrencilere duyurulur. Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.
 
Staj süresince yaptırılan sigorta ile ilgili nereden bilgi alabilirim?
Staj boyunca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. İstendiği takdirde sigortalılık durumunu gösteren “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi” Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden alınabilir.
Katkı payı iadesi için ne yapabilirim?
Katkı payının yatırılmış olduğu döneme ait banka dekontunun aslı ile birlikte “İade Talep Formu” doldurularak Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Katkı Payı Birimine başvuru yapılır.
 
 
 Öğrenci belgesi, Transkript ve Askerlik belgesini nasıl alabilirim?
Öğrenci İşleri Bürosuna öğrenci kimliği ile gelinir ve bu belgeler talep anında hazırlanarak verilir. Form doldurulmaz. Uzaktan Öğretim Öğrencileri talep ettikleri belgeleri dilekçe ile Yüksekokulumuza posta veya fax ile göndererek belgelerini talep edebilirler.
Erasmus/Exchange gibi uluslararası programlar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için ne yapmak gerekir?
Erasmus/Exchange AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü Ofisi’nden (http://www.erasmus.ankara.edu.tr) veya Yüksekokulumuz Erasmus Koordinatörlüğünden konu hakkında bilgi alınabilir, başvurular internet aracılığıyla yapılmaktadır.
Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?
Eylül ayı içerisinde  başvuruların nereye ve hangi tarihe kadar yapılacağı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (http://sks.ankara.edu.tr/) web sayfasında ilan edilir.
Bu duyuruya istinaden öğrenci, http://sks.ankara.edu.tr/ web adresinden online olarak başvuruda bulunabilir.
Meslek Yüksekokulunuzda başka burs imkânları bulunmakta mıdır?
Maddi imkânları yetersiz başarılı öğrencilere yemek bursu verilmektedir. 
Özel Öğrenci Başvuruları
Özel öğrencilikle ilgili olarak, lütfen Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliğini İnceleyiniz. Başvurular (Güz ve Bahar Yarıyılları için) Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.
Diplomamı nasıl alabilirim?
Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter tarafından düzenlenen vekaletnamelerini gösteren vekillerine teslim edilir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan istem dikkate alınmaz.
Diplomamı kaybettim yapmam gereken işlemler nelerdir?
Diploma, diploma ekini ve geçici mezuniyet belgesini kaybeden kişi, kayıp ilanı verdiği gazeteyi ya da Emniyet Birimlerince düzenlenmiş olan kayıp veya çalıntı tutanağının bir sureti, başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), iki adet vesikalık fotoğraf ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurur.
 
Not : Uzaktan Öğretim öğrencileri sistemle ve dersleri ile ilgili sıkça sorulan sorular kısmına http://uzem.ankara.edu.tr/index.php/tr/ankuzem/sss.html adresinden ulaşabilirler.

Go to Top