Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan:

Dr. Öğretim Üyesi İ. Hakan FURTUN (Müdür)

Öğr. Gör. Hülya GÜRSOY(Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Gamze Hatice DAĞLI(Müdür Yardımcısı)

Üyeler:

Prof.Dr. Sanem BAYKAL

Doç. Dr. Bülent ALGAN

Doç.Dr. Burçak YILDIZ