Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan:

Yrd. Doç. Dr. İ. Hakan FURTUN (Müdür)

Öğr. Gör. Hülya GÜRSOY(Müdür Yardımcısı)

Üyeler:

Doç. Dr. Sanem BAYKAL

Yrd. Doç. Dr. Bülent ALGAN

Yrd. Doç. Dr. Burçak YILDIZ