STAJ İÇİN KULLANILACAK EVRAKLAR

Staj Başvurusu İçin Gerekli Evraklar (Okulumuza pembe yarım kapaklı dosya ile teslim edilecek )
1 Temmuz 2024 başlangıç,  09 Ağustos 2024 bitiş.  sigorta girişleriniz bu tarihleri kapsayacak şekilde Yüksekokulumuz tarafından yapılacaktır.

*STAJ BAŞVURU FORMU EK3  BAŞVURU FORMU(Öğrenci tarafından doldurulacak.
EK-4 STAJ YERİ KABUL FORMU ( Kurum / İş Yeri Yetkilisi tarafından doldurulacak.)
(CB Kariyer Kapısı Staj Programı Kapsamında Başvuru Sürecini Tamamlayanlar bu belge yerine Staj Tarihlerini Gösterir Kabul Belgelerini Ekleyebilirler. Ayrıca bu belge zorunlu olmayacaktır)

+EK – 5 SGK PROVİZYON SORGULAMA SONUCU;  E-DEVLET ÜZERİNDEN  SORGULAMA SONUCU ÇIKTI ALINACAK. E-DEVLETİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN AŞAĞIDA Kİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ İLE SGK’ YA BAŞVURABİLİRSİNİZ.
EK-5 Sağlık Provizyon Sorgu Sonucu İçin Dilekçe Örneği
Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimliği Fotokopileri.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programının Savcılığa Başvuru Sırasında Kullanacakları Evraklar (Dilekçenizin eklerini unutmayınız)

(CB Kariyer Kapısı Kapsamında Başvuru Süresini Kaçıranlar İçin )

*CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURUDA KULLANILACAK DİLEKÇE
*DİLEKÇE EKLERİ

  1. CTE Genel Müdürlüğünün Staj Talebi Yazısı
  2. Staj Yeri Kabul Formu
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. Öğrenci Belgesi

Staj Süresince Kullanılacak Evraklar

EK-9 STAJ TAKİP FORMU (Kurum/İş yeri yetkilisi gözetiminde her gün için doldurulacak.)
* EK-10 STAJ RAPORU (Öğrenci tarafından her gün için ayrıntılı bir şekilde doldurulacak.)

Staj Bitiminde Dosya Oluşturulurken Kullanılacak Evraklar

Dosya hazırlanırken buradaki sıraya göre yarım kapaklı bir dosya ile evraklarınızı tanzim ediniz,
EK-6 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğrenci tarafından gerekli bölümler doldurulduktan sonra Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecek.)
* EK-7 ÖĞRENCİ ÖZGEÇMİŞ FORMU (Öğrenci tarafından doldurulacak. Fotoğraf yapıştırılacak.)
* EK-8 İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU ( Kurum/İşyeri yetkilisince doldurulacak, mühürlü kapalı zarf içerisinde dosyaya eklenecek.)
EK-9 STAJ TAKİP FORMU
EK-10 STAJ RAPORU

Stajdan Muafiyet Belgesi

* EK – 11 (Kurum / İş Yeri Yetkilisince doldurulup imza ve mühürlü olacak)