Adalet Programı (Normal Eğitim)

Program Hakkında

Adalet Meslek Yüksekokulu, 1979 yılında, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan bir protokole istinaden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak Adalet Yüksekokulu adı altında kurulmuştur. Program müfredatı 2006-2007 eğitim – öğretim yılından itibaren bugünkü halini almıştır. Program mezunları arasından çok sayıda hukukçu (hakim, savcı, avukat, öğretim elemanı) ve her kademeden yardımcı adalet personeli ile yönetici çıkmıştır.
Programa kayıtlı 498 öğrencimiz bulunmaktadır.

Programın Amacı

Programın kuruluş amacı hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı’nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesidir.
 

Kayıt Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir
öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım
Kataloğunda mevcuttur.
 

Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
 

Mezunların İstihdam Alanı

Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Öğretim Öğretim Programı mezunları kamu kesiminde Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt kâtibi ve icra memuru olarak görev yapabilmektedirler. Özel kesimde ise avukatlık ve hukuk bürolarında avukat katibi, noterliklerde noter katibi, banka ve sigorta şirketleri ile diğer finans kuruluşlarının hukuk ile ilgili birimlerinde de hukuk
alacak takip elemanı olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler.
 

Üst Kademeye Geçiş

Program mezunları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, adalet programları mezunlarından yükseköğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Hukuk Fakültesinde lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olabilmektedirler
 

Program Yeterlilikleri

Öğrenciler;

PY1: Adalet hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken genel ilke ve kuralları bilir.
PY2: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Kanun ve yönetmelikleri, Türk yargı sistemini bilir.
PY3: Bürolardaki hiyerarşiyi bilir ve bürolarda daha iyi çalışma ortamı hazırlar.
PY5: Bilgisayar işletmenliği web tasarımı yapabilme becerisine sahiptir.
PY6: Büroların ihtiyacını karşılayacak dosyalama ve arşivleme çalışmalarını yürütür.
PY7: Her türlü yazışma işlemini yapar.
PY8: Adalet Bakanlığı UYAP teknolojisini ve kullanımını bilir.
PY9: Genel anlamda muhasebe becerisine sahiptir
PY10: Sorumluluk alır ve kendisine verilen yetki sınırları içinde alınan kararları yürütür.
PY11: Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini geliştirir
PY12: Analitik düşünür ve problemler karşısında hızlı karar verir.
PY13: Yeni gelişmeleri bağımsız olarak öğrenir ve öğrendiklerini paylaşır.
PY14: Adalet Bakanlığı yapısını bilir ve protokol kuralları çerçevesinde iletişim kurar.
PY15: Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlidir.
PY16: Adalet Hukuk hizmetleri alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir.
PY17: Adalet-Hukuk alanına ilişkin yenilikleri takip eder, gerekli olanları öğrenir ve geliştirir.
PY18: Adalet-Hukuk mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışmasına uygun davranır.
PY19: Türkçe’yi doğru kullanır ve telaffuzu düzgündür.
PY20: Toplantı, tören, davet ve ziyaretlere ilişkin zaman, mekân ve protokol düzenlemelerini yapar.

 

Ders Programı & AKTS Kredileri

1. YARIYIL ZORUNLU DERS PLANI 

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADA101 Bilgisayar-I (Klavye Kullanımı-I) Evet Evet 2 + 2 3 5
ADA109 Yargı Örgütü Evet Evet 2 + 0 2 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 1
ADA105 Adalet Meslek Etiği Evet Evet 2 + 0 2 3
ADA107 Hukuk Başlangıcı Evet Evet 2 + 0 2 4
ADA111 Kamu Hukuku Bilgisi-I(Anayasa) Evet Evet 2 + 0 2 4
ADA113 Özel Hukuk Bilgisi-I (Bşl.Hük./Kşl./Borç.Huk.) Evet Evet 3 + 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 1
UYM101 Üniversite Yaşamına Uyum Programı Evet Hayır 0 + 0 0 0
ADA103 Bilgisayar-II (Bilgisayar İşletmenliği-1) Evet Evet 2 + 0 2 1
SECYAB1YY 1.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 1
GENELSOSSEC1YY Genel Sosyal Seçmeli Dersler 1.Yy Hayır Evet 0 + 2 0 2
 
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
YDİ101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 1
YDA101 Temel Yabancı Dil I (Almanca) Hayır Evet 4 + 0 4 1
YDF101 Temel Yabancı Dil I (Fransızca) Hayır Evet 4 + 0 4 1
GUS109 Müzik Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS107 Resim Hayır Evet 0 + 2 0 2
HYK103 Heykel Hayır Evet 0 + 2 0 2
BED103 Beden Eğitimi (Seçmeli) Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD151 Voleybol Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD155 Futbol Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD165 Yüzme Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD169 Doğa Sporları Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD179 Masa Tenisi Hayır Evet 0 + 2 0 2
RTS289 Diksiyon Hayır Evet 0 + 2 0 2
RTS287 Fotoğrafçılık Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS123 Halk Oyunları Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS131 Drama Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS135 Türk Halk Müziği Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS139 Türk Sanat Müziği Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS143 Bağlama Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS151 İşaret Dili Hayır Evet 0 + 2 0 2
 
Toplam : 24 30

 

2. YARIYIL ZORUNLU DERS PLANI

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADA102 Bilgisayar-I (Klavye Kullanımı-2) Evet Evet 2 + 2 3 2
ADA104 Bilgisayar-II (Bilgisayar İşletmenliği-2) Evet Evet 2 + 2 3 3
ADA112 Medeni Usul Hukuku Bilgisi Evet Evet 4 + 0 4 5
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 1
ADA106 Büro Yönetim Teknikleri Evet Evet 2 + 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 1
ADA108 Kamu Hukuku Bilgisi-II (İdare Hukuku) Evet Evet 2 + 0 2 3
ADA110 Özel Hukuk Bilgisi-II Evet Evet 4 + 0 4 4
ADA114 Staj Evet Hayır 0 + 0 0 8
SECYAB2YY 2.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 1
 
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
YDİ102 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 1
YDA102 Temel Yabancı Dil II (Almanca) Hayır Evet 4 + 0 4 1
YDF102 Temel Yabancı Dil II (Fransızca) Hayır Evet 4 + 0 4 1
 
Toplam : 26 30

 

3. YARIYIL ZORUNLU DERS PLANI

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADA205 Tebligat Hukuku Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 2
ADA211 Ceza Hukuku Bilgisi Evet Evet 4 + 0 4 5
ADA217 Mali Hukuk Bilgisi-I(K.Eko./K.Mal./Gn.Vergi H.) Evet Evet 2 + 0 2 2
ADA201 Bilgisayar-I (Klavye Kullanımı-3) Evet Evet 1 + 1 2 1
ADA207 Takip Hukuku Bilgisi-I(İcra Hukuku) Evet Evet 4 + 0 4 6
ADA209 Hukuk Dili ve Adli Yazışma Evet Evet 2 + 0 2 2
ADA215 Kamu Hukuku Bilgisi-III(İdari Yargı) Evet Evet 2 + 0 2 4
ADA203 Bilgisayar-III(Mesleki Bilgisayar-1) Evet Evet 1 + 1 2 1
ADA213 Özel Hukuk Bilgisi-III(Tic.İşl./Şt./Kıy.Evr.H.) Evet Evet 4 + 0 4 5
ADAMESSEC3YY Adalet 3.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADS207 Avrupa Birliği Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS201 Kriminoloji Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS211 Adli Sosyal Hizmetler Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS213 Arabuluculuk Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS215 Tüketici Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS205 İnsan Hakları Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS203 Adalet Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS209 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranışlar Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 26 30

 

4. YARIYIL ZORUNLU DERS PLANI

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADA214 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 3
ADA218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi Evet Evet 3 + 0 3 5
ADA202 Bilgisayar-I (Klavye Kullanımı-4) Evet Evet 1 + 1 2 1
ADA206 Genel Muhasebe Evet Evet 2 + 0 2 3
ADA204 Bilgisayar-III (Mesleki Bilgisayar-2) Evet Evet 1 + 1 2 1
ADA210 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi Evet Evet 4 + 0 4 5
ADA212 Yazı İşleri Mevzuatı Evet Evet 2 + 0 2 2
ADA216 Takip Hukuku Bilgisi-II (İflas H.) Evet Evet 2 + 0 2 3
ADA220 Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 2
ADA208 Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim Evet Evet 2 + 0 2 3
ADAMESSEC4YY Adalet 4.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 2 + 0 2 2
SECGNL4YY İntibak Grup Hayır Evet 0 + 0 0 0
 
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADS206 Çekişmesiz Yargı İşleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS210 Sigorta Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS208 Banka Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS212 Kamu İhale Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS214 Web Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS216 Bilişim Suçları Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS218 Bilirkişilik Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADS220 Etkili Mesleki İletişim ve Kariyer Planlaması Hayır Evet 2 + 0 2 2
İNT401 İntibak Dersi Hayır Evet 0 + 0 0 1
İNT402 İntibak Dersi Hayır Evet 0 + 0 0 2
İNT403 İntibak Dersi Hayır Evet 0 + 0 0 3
 
Toplam : 25 30