Yüksekokul Müdür Yardımcıları

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Hülya GÜRSOY

Resim

Tel: (312) 595 51 86

Fax: 319 60 05