Program Hakkında

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunun bir programı olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açılmıştır.
Programa kayıtlı 90 öğrencimiz bulunmaktadır.

Programın Amacı

Hukuk hizmetleri sektörüne hukuk sekreteri statüsünde nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda
mevcuttur.
 

Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
 

Mezunların İstihdam Alanı

Program mezunları temelde avukatlık ve hukuk bürolarında hukuk sekreteri olmak üzere Adalet Bakanlığı bünyesindeki Adliyelerdeoluşturulan ön bürolarda ön büro-danışma memuru olarak istihdam edilebilirler.
 

Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisansprogramlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, program mezunlarından yüksek öğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda fakültelerin halkla ilişkiler, işletme, kamu yönetimi ve yönetim-bilişim sistemleri programlarında lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olabilmektedirler.
 

Program Yeterlilikleri Özeti

Öğrenciler;

PY1: Hukuk sekreterliğine dair hukuk kurallarını bilir.
PY1: Hukuk Sekreterliğine dair etik ilke ve kuralları bilir.
PY2: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Kanun ve yönetmelikleri, Türk yargı sistemini bilir.
PY3: Hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken temel hukuk, ticaret hukuku, kamu hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku bilgilerine sahiptir.
PY4: E-devlet uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemini ve kullanımını bilir.
PY5: Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki hukuk alanı ile ilgili süreçleri izleme, yenileme ve uygulama becerisine sahip olur.
PY6: Toplantı, tören, davet ve ziyaretlere ilişkin zaman, mekân ve protokol düzenlemelerini yapar.
PY7: Adalet-Hukuk hizmetleri alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir
PY8: Adalet-Hukuk mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve grup lara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışmasına uygun davranır.
PY9: Adalet, dürüstlük, iş ahlakı ve etik anlayışının bilincindedir.
PY10: F Klâvye de onparmak hızlı, seri ve hatasız yazı yazma bilgi ve becerilerine sahiptir.
PY11: Office bilgisayar yazılımlarını iyi düzeyde kullanabilir. Web sitesi yapabilme ve içerik geliştirme-yönetme becerisine sahiptir.
PY12: Bürolardaki hiyerarşiyi bilir ve bürolarda daha iyi çalışma ortamı hazırlar.
PY13:Her türlü yazışma işlemini yapar.
PY14: Büro teknolojilerini kullanabilir.
PY15: Yöneticisine randevu ve rapor hazırlama konusunda yardımcı olur.
PY16: Analitik düşünür ve problemler karşısında hızlı karar verir.
PY17: Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme, kuruma gelen konuk ve ziyaretçileri karşılama, ağırlama ve uğurlama becerisine sahiptir.
PY18: Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlidir.
PY19: Büro makinalarını kullanabilir.
PY20: Genel anlamda muhasebe becerisine sahiptir
PY21: Genel anlamda işletme yönetimi bilgisine sahiptir.
PY22: Türkçe’yi doğru kullanır ve telaffuzu düzgündür.
PY23: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme bilincine sahiptir

 

Ders Programı & AKTS Kredileri

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AHS101 Klavye Teknikleri I Evet Evet 2 + 2 3 4
AHS103 Temel Bilgi Teknolojileri I Evet Evet 2 + 2 3 4
AHS105 Sekreterlik Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS107 Hukuk Başlangıcı Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS109 Yargı Örgütü Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS111 Özel Hukuk Bilgisi (Kiş.H./Aile H./Miras H.) Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS113 Meslek Etiği Evet Evet 2 + 0 2 2
AHS115 Etkili ve Güzel Konuşma Evet Evet 2 + 0 2 2
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 1
TDİ101 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 1
UYM101 Üniversite Yaşamına Uyum Evet Hayır 0 + 0 0 0
SECYAB1YY 1.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 2
GENELSOSSEC1YY Genel Sosyal Seçmeli Dersler 1.Yy Hayır Evet 0 + 2 0 2
 
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
GUS109 Müzik Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS107 Resim Hayır Evet 0 + 2 0 2
HYK103 Heykel Hayır Evet 0 + 2 0 2
BED103 Beden Eğitimi Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD151 Voleybol Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD155 Futbol Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD165 Yüzme Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD169 Doğa Sporları Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD179 Masa Tenisi Hayır Evet 0 + 2 0 2
RTS289 Diksiyon Hayır Evet 0 + 2 0 2
RTS287 Fotoğrafçılık Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS123 Halk Oyunları Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS131 Drama Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS135 Türk Halk Müziği Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS139 Türk Sanat Müziği Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS143 Bağlama Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS151 İşaret Dili Hayır Evet 0 + 2 0 2
YDİ101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
Toplam : 26 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AHS102 Klavye Teknikleri II Evet Evet 1 + 2 2 4
AHS104 Temel Bilgi Teknolojileri II Evet Evet 2 + 0 2 4
AHS106 Büro Yönetim Teknikleri Evet Evet 2 + 0 2 2
AHS108 Kamu Hukuku Bilgisi (Anayasa H./İdare H./Ceza H.) Evet Evet 3 + 0 3 3
AHS110 Borçlar Hukuku Bilgisi Evet Evet 3 + 0 3 3
AHS112 Örgütsel Davranış Evet Evet 2 + 0 2 2
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 1
TDİ102 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 1
AHS116 TEBLİGAT HUKUKU Evet Evet 2 + 0 2 4
AHS118 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Evet Evet 2 + 0 2 4
SECYAB2YY 2.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
YDİ102 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDA102 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDF102 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
Toplam : 26 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AHS235 KLAVYE TEKNİKLERİ – III Evet Evet 2 + 0 2 2
AHS207 Büro Teknolojileri Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS209 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranışlar Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS239 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS217 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgisi Evet Evet 3 + 0 3 3
AHS219 Mali Hukuk Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 2
AHS241 STAJ Evet Evet 0 + 0 0 8
AHSMESSEC3YY Hukuk Büro Sekreterlik 3.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS231 ETKİLİ MESLEKİ İLETİŞİM VE KARİYER PLANLAMASI Evet Evet 2 + 0 2 2
AHS233 İŞLETME YÖNETİMİ Evet Evet 2 + 0 2 2
 
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AHS221 Basım Yayın Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS223 Adalet Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS227 Adli Sosyal Hizmetler Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS229 Arabuluculuk Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS245 E Devlet Uygulamaları Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 19 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AHS202 Klavye Teknikleri IV Evet Evet 2 + 0 2 2
AHS206 Genel Muhasebe Evet Evet 2 + 2 3 3
AHS210 Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim Evet Evet 2 + 0 2 2
AHS212 Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (Uyap) Evet Evet 2 + 0 2 4
AHS234 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS216 Ticaret Hukuku Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 3
AHS218 Sigorta Hukuku Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 2
AHS220 Araştırma Teknikleri Evet Evet 2 + 0 2 2
AHSMESSEC4YY Hukuk Büro Sekreterlik 4.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS232 İLERİ OFİS UYGULAMALARI Evet Evet 3 + 0 3 4
AHS240 TAKİP HUKUKU Evet Evet 3 + 0 3 3
 
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AHS224 Bilişim Suçları Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS226 Banka Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS230 Bilirkişilik Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS238 KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ Hayır Evet 2 + 0 2 2
AHS236 WEB TASARIMI Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 25 30