Genel

Üç Ders Sınav Başvurusu Önemli!!!

2022-07-04T00:09:05+03:00

Yüksekokulumuz Adalet; Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik ile  Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programları öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olup en fazla (Üç-3) dersi kalanlar için Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 33. Maddesi uyarınca tanınan üç ders sınav hakkı  örgün öğretim için 18- 22 Temmuz 2022, uzaktan eğitim için 23 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak ek sınavlar ile kullanılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin bu haklarını kullanabilmeleri için hangi dersten/derslerden sınava gireceklerini bildiren dilekçelerini  04-05 Temmuz  2022 tarihine kadar Yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosuna elden vermeleri veya faks/e-posta vasıtası ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen dilekçeler işleme alınmayacaktır. e-mail olarak gönderilen dilekçeler; [...]

Üç Ders Sınav Başvurusu Önemli!!!2022-07-04T00:09:05+03:00

AZAMİ SÜRE SONU KAYDI SİLİNEN VE AZAMİ SÜRE SONUNDA Kİ ÖĞRENCİLER!!!!!

2021-12-08T16:35:22+03:00

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan ve İki Ek Sınav Hakkı Verilen Öğrencilere İlişkin Yapılacak İşlemler 27 Eylül 2021 ile 06 Ekim 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında alınan Kararlar kapsamında Covid-19 Pandemi koşulları dikkate alınarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacak olan işlemler aşağıda belirtilmiştir: 2. Ön lisans programına kayıtlı iken, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonunda azami süre sonu nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ile hiç almadığı ders/dersleri, başarısız ders/dersleri ve AKTS kredisi açığı bulunan öğrencilerin yapılacak olan ek sınavlara girebilmeleri için 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir. [...]

AZAMİ SÜRE SONU KAYDI SİLİNEN VE AZAMİ SÜRE SONUNDA Kİ ÖĞRENCİLER!!!!!2021-12-08T16:35:22+03:00

Derslerin arasınavlara kadar yüzyüze verilmesi hk.

2021-09-17T11:56:19+03:00

Üniversitemiz Senatosunun 23/08/2021 tarih ve 578/5204 sayılı Kararı kapsamında Yüksekokulumuzda derslerin % 40'ı uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Bu doğrultuda 2021 - 2022 Eğitim Yılı Güz Dönemi için; 15.11.2021 tarihinde kadar eğitim yüz yüze verilecek olup, 15 - 21.11.2021 tarihlerinde yapılacak olan ara sınavlardan sonra dersler online olarak verilecektir.

Derslerin arasınavlara kadar yüzyüze verilmesi hk.2021-09-17T11:56:19+03:00
Go to Top