Hukuk dili ve adli yazışma ders notu
MESLEKİ BİLGİSAYAR – II (UYAP)
BİLİŞİM SUÇLARI 3 haftalık ders notu
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku 3 Haftalık Ders Notları
Medeni Usul Hukuku Ders Notları
5.Etkili Mesleki İletişim ve Kariyer Planlaması
6.Etkili Mesleki İletişim ve Kariyer Planlaması
7.Etkili Mesleki İletişim ve Kariyer Planlaması