Adalet Uzaktan Eğitim Önlisans Programı 
Adalet uzaktan önlisans programı (ADUZEP), Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır.
Hukuk hizmetleri sektöründe uzman nitelikte yardımcı eleman yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları, kamuda zabıt katibi, yazı işleri müdürü, icra müdürü, infaz müdürü olabildikleri gibi sigorta şirketleri, bankalar, avukat büroları ve noterler gibi hukuk mesleği ile ilgili birimlerde de görev yapabilirler.
Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.
Staj zorunludur. 1.yıl sonunda 30 iş günü şeklinde yapılmaktadır.
Programa katılanlar, hukuk derslerinin yanı sıra mesleğe yönelik olarak Klavye Kullanımı, İleri Klavye Kullanımı, Mesleki Bilgisayar (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) dersleri almaktadırlar.
Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak gereklidir.
Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Başarısız olunan dersler için ayrıca ek sınav olarak Bütünleme sınav hakkı da tanınmaktadır. Sınavlar Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi 7 ayrı merkezde, yüzyüze oturumlar halinde ve 2014 – 2015 yılı itibari ile başlatılan elektronik sınavlar şeklinde yapılmaktadır.
Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu diploması almaya hak kazanırlar.
Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız