Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (HBYS-Uzaktan Eğitim)

Program Hakkında

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunun bir programı olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılmıştır.

Programın Amacı

Hukuk hizmetleri sektörüne hukuk sekreteri statüsünde nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda
mevcuttur.
 

Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
 

Mezunların İstihdam Alanı

Program mezunları temelde avukatlık ve hukuk bürolarında hukuk sekreteri olmak üzere Adalet Bakanlığı bünyesindeki Adliyelerdeoluşturulan ön bürolarda ön büro-danışma memuru olarak istihdam edilebilirler.
 

Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisansprogramlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, program mezunlarından yüksek öğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda fakültelerin halkla ilişkiler, işletme, kamu yönetimi ve yönetim-bilişim sistemleri programlarında lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olabilmektedirler.
 

Program Yeterlilikleri Özeti

Öğrenciler;

PY1: Hukuk sekreterliğine dair hukuk kurallarını bilir.
PY1: Hukuk Sekreterliğine dair etik ilke ve kuralları bilir.
PY2: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Kanun ve yönetmelikleri, Türk yargı sistemini bilir.
PY3: Hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken temel hukuk, ticaret hukuku, kamu hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku bilgilerine sahiptir.
PY4: E-devlet uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemini ve kullanımını bilir.
PY5: Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki hukuk alanı ile ilgili süreçleri izleme, yenileme ve uygulama becerisine sahip olur.
PY6: Toplantı, tören, davet ve ziyaretlere ilişkin zaman, mekân ve protokol düzenlemelerini yapar.
PY7: Adalet-Hukuk hizmetleri alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir
PY8: Adalet-Hukuk mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve grup lara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışmasına uygun davranır.
PY9: Adalet, dürüstlük, iş ahlakı ve etik anlayışının bilincindedir.
PY10: F Klâvye de onparmak hızlı, seri ve hatasız yazı yazma bilgi ve becerilerine sahiptir.
PY11: Office bilgisayar yazılımlarını iyi düzeyde kullanabilir. Web sitesi yapabilme ve içerik geliştirme-yönetme becerisine sahiptir.
PY12: Bürolardaki hiyerarşiyi bilir ve bürolarda daha iyi çalışma ortamı hazırlar.
PY13:Her türlü yazışma işlemini yapar.
PY14: Büro teknolojilerini kullanabilir.
PY15: Yöneticisine randevu ve rapor hazırlama konusunda yardımcı olur.
PY16: Analitik düşünür ve problemler karşısında hızlı karar verir.
PY17: Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme, kuruma gelen konuk ve ziyaretçileri karşılama, ağırlama ve uğurlama becerisine sahiptir.
PY18: Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlidir.
PY19: Büro makinalarını kullanabilir.
PY20: Genel anlamda muhasebe becerisine sahiptir
PY21: Genel anlamda işletme yönetimi bilgisine sahiptir.
PY22: Türkçe’yi doğru kullanır ve telaffuzu düzgündür.
PY23: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme bilincine sahiptir
 

Ders Programı & AKTS Kredileri

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
HSU101 KLAVYE TEKNİKLERİ – I Evet Evet 2 + 2 3 4
HSU103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Evet Evet 2 + 2 3 4
HSU105 SEKRETERLİK BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 4
HSU107 HUKUK BAŞLANGICI Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU109 YARGI ÖRGÜTÜ Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU111 ÖZEL HUKUK BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU113 MESLEK ETİĞİ Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU115 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Evet Evet 2 + 0 2 2
ATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 1
TDİ111 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 1
SECYAB1YY 1. Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
YDF111 FRANSIZCA – I Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDA111 ALMANCA – I Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
Toplam : 26 30

 
DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
HSU102 KLAVYE TEKNİKLERİ – II Evet Evet 2 + 0 2 4
HSU104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – II Evet Evet 2 + 0 2 4
HSU106 BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ Evet Hayır 2 + 0 2 2
HSU108 KAMU HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 3 + 0 3 3
HSU110 BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 3 + 0 3 3
HSU112 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Evet Evet 2 + 0 2 2
HSU114 TEBLİGAT HUKUKU Evet Evet 2 + 0 2 4
HSU116 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Evet Evet 2 + 0 2 4
TDİ112 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 1
ATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 1
SECYAB2.YY 2.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
YDİ112 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDA112 ALMANCA – II Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDF112 FRANSIZCA – II Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
Toplam : 26 30

 
DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
HSU201 KLAVYE TEKNİKLERİ – III Evet Evet 2 + 0 2 2
HSU203 ETKİLİ MESLEKİ İLETİŞİM VE KARİYER PLANLAMASI Evet Evet 2 + 0 2 2
HSU205 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU207 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞLAR Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU209 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU211 İŞLETME YÖNETİMİ Evet Evet 2 + 0 2 2
HSU213 İş VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Evet Evet 3 + 0 3 3
HSU215 MALİ HUKUK BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 2
HSU241 STAJ Evet Evet 0 + 0 0 8
HSUMESSEC3YY Hukuk Büro Sekreterlik 3.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
HSU221 BASIN YAYIN TASARIM Hayır Evet 2 + 0 2 2
HSU223 ADALET PSİKOLOJİSİ Hayır Evet 2 + 0 2 2
HSU225 E-DEVLET UYGULAMALARI Hayır Evet 2 + 0 2 2
HSU227 ADLİ SOSYAL HİZMETLER Hayır Evet 2 + 0 2 2
HSU229 ARABULUCULUK Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 19 30

 
DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
HSU202 KLAVYE TEKNİKLERİ – IV Evet Evet 2 + 0 2 2
HSU204 İLERİ OFİS UYGULAMALARI Evet Evet 3 + 0 3 4
HSU206 GENEL MUHASEBE Evet Evet 3 + 0 3 3
HSU208 TAKİP HUKUKU Evet Evet 3 + 0 3 3
HSU210 HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ İLETİŞİM Evet Evet 2 + 0 2 2
HSU212 ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UYAP) Evet Evet 2 + 0 2 4
HSU216 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU214 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 3
HSU218 SİGORTA HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 2
HSU220 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Evet Evet 2 + 0 2 2
HSUMESSEC4YY Hukuk Büro Sekreterlik 4.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
HSU224 WEB TASARIMI Hayır Evet 2 + 0 2 2
    Hayır Evet 2 + 0 2 2
HSU226 BİLİŞİM SUÇLARI Hayır Evet 2 + 0 2 2
HSU228 BANKA HUKUKU Hayır Evet 2 + 0 2 2
HSU230 KAMU – ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ Hayır Evet 2 + 0 2 2
HSU232 BİLİRKİŞİLİK Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 25 30