Program Hakkında

Adalet Uzaktan Eğitim Önlisans Programı veya kısaca ADUZEP 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Bu programda eğitim-öğretim hizmetleri Adalet Meslek Yüksekokulu ile Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülmektedir. Bu programda eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim temelinde internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Programa kayıtlı 522 öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Programın Amacı

Programın kuruluş amacı hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı’nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesidir.
 

Kayıt Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.
 

Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
 

Mezunların İstihdam Alanı

Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Öğretim Öğretim Programı mezunları kamu kesiminde Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt kâtibi ve icra memuru olarak görev yapabilmektedirler. Özel kesimde ise avukatlık ve hukuk bürolarında avukat katibi, noterliklerde noter katibi, banka ve sigorta şirketleri ile diğer finans kuruluşlarının hukuk ile ilgili birimlerinde de hukuk-
alacak takip elemanı olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler.
 

Üst Kademeye Geçiş

Program mezunları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, adalet programları mezunlarından yükseköğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Hukuk Fakültesinde lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olabilmektedirler.
 

Program Yeterlilikleri

Öğrenciler;

PY1: Adalet hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken genel ilke ve kuralları bilir.
PY2: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Kanun ve yönetmelikleri, Türk yargı sistemini bilir.
PY3: Bürolardaki hiyerarşiyi bilir ve bürolarda daha iyi çalışma ortamı hazırlar.
PY4: F Klâvye de onparmak hızlı, seri ve hatasız yazı yazma bilgi ve becerilerine sahiptir.
PY5: Bilgisayar işletmenliği web tasarımı yapabilme becerisine sahiptir.
PY6: Büroların ihtiyacını karşılayacak dosyalama ve arşivleme çalışmalarını yürütür.
PY7: Her türlü yazışma işlemini yapar.
PY8: Adalet Bakanlığı UYAP teknolojisini ve kullanımını bilir.
PY9: Genel anlamda muhasebe becerisine sahiptir
PY10: Sorumluluk alır ve kendisine verilen yetki sınırları içinde alınan kararları yürütür.
PY11: Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama Yeteneğini geliştirir
PY12: Analitik düşünür ve problemler karşısında hızlı karar verir.
PY13: Yeni gelişmeleri bağımsız olarak öğrenir ve öğrendiklerini paylaşır.
PY14: Adalet Bakanlığı yapısını bilir ve protokol kuralları çerçevesinde iletişim kurar.
PY15: Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlidir.
PY16: Adalet-Hukuk hizmetleri alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir.
PY17: Adalet-Hukuk alanına ilişkin yenilikleri takip eder, gerekli olanları öğrenir ve geliştirir.
PY18: Adalet-Hukuk mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışmasına uygun davranır.
PY19:Türkçe’yi doğru kullanır ve telaffuzu düzgündür.
PY20: Toplantı, tören, davet ve ziyaretlere ilişkin zaman, mekân ve protokol düzenlemelerini yapar.
 

Ders Programı & AKTS Kredileri

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADU105 Adalet Meslek Etiği Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU109 Yargı Örgütü Evet Evet 2 + 0 2 3
ADU103 Klavye Kullanımı-I Evet Evet 2 + 2 3 5
ADU107 Hukuka Giriş Evet Evet 2 + 0 2 4
ATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 1
TDİ111 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 1
ADU111 Kamu Hukuku Bilgisi I (Anayasa) Evet Evet 2 + 0 2 3
ADU113 Medeni Hukuk Bilgisi Evet Evet 4 + 0 4 8
ADU121 Temel Bilgi Teknolojileri I Evet Evet 2 + 0 2 1
SECYAB1YY 1.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 2
    Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDA111 ALMANCA – I Hayır Evet 4 + 0 4 2
    Hayır Evet 0 + 0 0 0
    Hayır Evet 0 + 0 0 0
    Hayır Evet 0 + 0 0 0
    Hayır Evet 0 + 0 0 0
    Hayır Evet 0 + 0 0 0
    Hayır Evet 0 + 0 0 0
    Hayır Evet 0 + 0 0 0
    Hayır Evet 0 + 0 0 0
YDF111 FRANSIZCA – I Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
Toplam : 25 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADU120 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU118 TEBLİGAT HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU116 TİCARET HUKUKU Evet Evet 2 + 0 2 4
ADU104 Klavye Kullanımı II Evet Evet 2 + 2 3 3
ADU106 Büro Yönetim Teknikleri Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU126 MEDENİ USÜL HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 3 + 0 3 5
TDİ112 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 1
ADU124 Borçlar Hukuku Evet Evet 3 + 0 3 4
ADU122 Temel Bilgi Teknolojileri II Evet Evet 2 + 0 2 2
ATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 1
ADU128 HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ İLETİŞİM Evet Evet 2 + 0 2 2
SECYAB2YY 2.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
YDİ112 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDA112 ALMANCA – II Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDF112 FRANSIZCA – II Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
Toplam : 29 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADU235 İLERİ KLAVYE KULLANIMI – I Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU211 Ceza Hukuku Bilgisi Evet Evet 3 + 0 3 4
ADU207 İcra Hukuku Bilgisi Evet Evet 4 + 0 4 6
ADU217 Mali Hukuk Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU237 MESLEKİ BİLGİSAYAR – I Evet Evet 4 + 0 4 4
ADU239 İDARE HUKUKU BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU241 Staj Evet Evet 0 + 0 0 8
ADUMESSEC3YY Adalet Uzaktan Eğitim 3.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADU223 İnsan Hakları Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU219 Kriminoloji Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU221 Adalet Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU225 Avrupa Birliği Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU227 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranışlar Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU229 Adlı Sosyal Hizmetler Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU231 Arabuluculuk Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU233 Tüketici Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 19 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADU238 İDARİ YARGI BİLGİSİ Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU204 Mesleki Bilgisayar-II Evet Evet 1 + 1 2 2
ADU206 Genel Muhasebe Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU220 Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU216 İflas Hukuku Bilgisi Evet Evet 4 + 0 4 6
ADU218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi Evet Evet 3 + 0 3 4
ADU214 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Evet Evet 2 + 0 2 2
ADU202 İleri Klavye Kullanımı -II Evet Evet 1 + 1 2 2
ADU210 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Evet Evet 4 + 0 4 4
ADU212 Yazı İşleri Mevzuatı Evet Evet 2 + 0 2 2
ADUMESSEC4YY Adalet Uzaktan Eğitim 4.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ADU226 Sigorta Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU224 Banka Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU228 Kamu İhale Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU230 Web Tasarımı Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU222 Çekişmesiz Yargı İşleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU232 Bilişim Suçları Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU234 Bilirkişilik Hayır Evet 2 + 0 2 2
ADU236 Etkili Mesleki İletişim ve Kariyer Planlaması Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 27 30
Toplam : 27 30