Yüksekokulumuz Adalet; Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik ile  Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programları öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olup en fazla (Üç-3) dersi kalanlar için Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 33. Maddesi uyarınca tanınan üç ders sınav hakkı  örgün öğretim için
09 – 14 Temmuz 2024 tarihlerinde
 yapılacak ek sınavlar ile kullanılacaktır.

Bu durumdaki öğrencilerin bu haklarını kullanabilmeleri için hangi dersten/derslerden sınava gireceklerini bildiren dilekçelerini  04 Temmuz  2024 tarihine kadar Yüksekokulumuz Evrak Kayıt bürosuna elden vermeleri veya faks/e-posta vasıtası ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen dilekçeler işleme alınmayacaktır.

e-mail olarak gönderilen dilekçeler; “dilekçelerinizi dilekçe formatına uygun, iletişim bilginiz yazılı ve imzalı şekilde göndermeniz gerekmektedir.” en alt kısımda, dilekçe örneği bulunmaktadır.

Fax : 0312 3196005 E-mail : admyo@ankara.edu.tr 

Öğrencilerin üç ders sınavının sonucunda, mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir.
Sınava girebilmek için öğrencilerin programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmiş olması gerekmektedir, bu yükümlülükler arasında zorunlu staj da yer aldığından, üç ders sınavına girebilmek için zorunlu stajın tamamlanmış olması gerekmektedir. Zorunlu stajını henüz tamamlamamış olan öğrenciler üç ders sınavına giremez.
Sınava girecek olan öğrencilerin son iki yarıyılın birinde ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.
Aynı öğretim yılında güz döneminde yapılan üç ders sınavına girip başarılı olamayan öğrenciler bahar döneminde sınavına girip başarısız oldukları dersler için üç ders sınavına giremez.
Sınava girebilecek öğrencilerin listeleri vaki başvurular değerlendirildikten sonra yüksekokulumuz web sayfasında ve öğrenci işleri panosunda üç ders sınavlarından önce ilan edilecektir.
Mezuniyet aşamasında olup üç ders sınavı koşullarını haiz olan tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
Ekler: Hukuki Dayanak ve Dilekçe Örneği

Ek 1 Hukuki Dayanak: İlgili yönetmelik hükmü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Mezuniyete üç ders sınavı MADDE 33 –

(1) Mezuniyete üç ders sınavı, sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınır.
(2) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına girebilirler.
(3) Mezuniyete üç ders sınavına girebilmek için öğrenciler son iki yarıyılın birinde ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla değişim programı, kayıt dondurma gibi izinli sayılan süreler bu süreye dâhil değildir.
(4) Mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin, tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslerin açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları gerekir. Devamı alınarak başarısız olunan dersler için öğrenciler tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilir.
(5) Mezuniyete üç ders sınavına hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde birimlerin öğrenci işleri bürosuna dilekçeyle başvururlar. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı birim tarafından bildirilir.
(6) Öğrenciler mezuniyete üç ders sınavı sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamalıdır.
(7) Mezuniyete üç ders sınavı Tıp ve Veteriner Fakültesinde ön hekimlik eğitimi öncesi açılır.
(8) Mezuniyete üç ders sınavlarından alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak değerlendirilir.

3-DERS-SINAVI-DILEKCE-ORNEGI