ÖDEV HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN KURALLAR VE BİLGİLER

 

Ara Sınav ödevlerinin 17 Kasım 2022 saat 17:30’a kadar; Final Sınav ödevlerinin en geç 6 Ocak 2022 saat 17:30’a kadar Staj dersinizin öğretim görevlisine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. ADALET – bahdemir@ankara.edu.tr / Hukuk Büro – eeozdemir@ankara.edu.tr / Ceza İnfaz – E-kampüs’ e yüklenecek.

– Ara Sınav ödevlerinde öğretim elemanın ekli dosyada sunacağı soru listesinden  seçilecek 2 soru; Final Sınav ödevlerinde ise soru listesinden seçilecek, daha önce ara sınavda yanıtlanmamış 3 sorunun yanıtlanması beklenmektedir.

– Tüm ödevler referans verme kurallarına uygun (öğretim elemanı tarafından ayrı bir dosya olarak iletilecek) olarak hazırlanacaktır. Bunların yanı sıra ödevlerin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

  1. Word dosyası olarak, doc. ya da docx. formatında ve her bir soru en az 2 sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır.
  2. Her bir soru başlangıcı ayrı bir sayfada olacak şekilde, seçilen soru da başlıkta yer alacak şekilde ödev sorularına yanıt verilecektir.
  3. Metin yazarı olan öğrenci, adı-soyadı ve öğrenci numarasını sayfanın ÜST BİLGİ kısmında Times New Roman, kalın (bold) ve 12 punto formatında yazacaktır (Örnek Üst Bilgi: Ayhan Melih Tezcan 1234567).
  4. Word dosyası adlandırılırken sınav türü (Ara Sınav, Final Sınavı vb.) öğrenci ad-soyad ve öğrenci numara bilgisi mutlaka yer almalıdır (Örnek Dosya Adlandırma: ADALET_AraSınavÖdevi_Müslüm SARI_1234567).

 

ÖNEMLİ NOT 1: Akademik aşırma (intihal) yapıldığı tespit edilen ve başka bir sınıf arkadaşı ile birebir aynı ödev metnini teslim ettiği tespit edilen öğrencilere o sorulardan 0 (sıfır) puan verilecektir. Soruları yanıtlarken mevzuata ilişkin alıntılar olabilecektir ancak alıntıların yanı sıra herkesin soruları kendi seçecekleri kelimelerle ifade etmesi beklenmektedir. Ödevler bu bakımlardan titiz bir okumaya tabi tutulacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT 2: Ödevin biçimsel özelliklerindeki eksiklik ve özensizlikler not değerlendirmesinde göz önünde bulundurulacaktır. Tüm öğrencilerin yukarıdaki özelliklere uygun ödev hazırlaması gerekmektedir.

ADALET STAJ PROJELERİ

HBYS STAJ PROJELERİ