Yüksekokulumuz Adalet; Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği; ile  Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programları öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olup  en fazla (Üç-3) dersi kalanlar için Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 33. Maddesi uyarınca tanınan üç ders sınav hakkı 26- 31 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak ek sınavlar ile kullanılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin bu haklarını kullanabilmeleri için hangi dersten/derslerden sınava gireceklerini bildiren dilekçelerini  12 Temmuz  2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosuna elden vermeleri veya Faks/E-posta vasıtası ile göndermeleri gerekmektedir. daha sonradan gelen dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Fax : 0312 3196005 E-mail : admyo@ankara.edu.tr
Öğrencilerin üç ders sınavının sonucunda, mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir.
Sınava girebilmek için öğrencilerin programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmiş olması gerekmektedir, bu yükümlülükler arasında zorunlu staj da yer aldığından, üç ders sınavına girebilmek için zorunlu stajın tamamlanmış olması gerekmektedir. Zorunlu stajını henüz tamamlamamış olan öğrenciler üç ders sınavına giremez. Sınava girecek olan öğrencilerin son iki yarıyılın birinde ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.
Aynı öğretim yılında güz döneminde yapılan üç ders sınavına girip başarılı olamayan öğrenciler bahar döneminde sınavına girip başarısız oldukları dersler için üç ders sınavına giremez.
Sınava girebilecek öğrencilerin listeleri vaki başvurular değerlendirildikten sonra yüksekokulumuz web sayfasında üç ders sınavlarından önce ilan edilecektir.
Mezuniyet aşamasında olup üç ders sınavı koşullarını haiz olan tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
Ekler: Hukuki Dayanak ve Dilekçe Örneği
Dilekçelerinizi imzalı olarak gönderiniz, imzasız göndermiş olduklarınızın resmi bir geçerliliği yoktur.

3 DERS SINAVI ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ.