Yüksekokulumuz 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Güz yarıyılı ara sınavlarının elektronik ortamda (e-kampüs te çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ödev, proje vs.) şeklinde 23 Kasım 2020 – 06 Aralık 2020 tarihleri arasında (yoğun saatler dışında) online olarak yapılmasına karar verilmiştir.
Yabancı Dil – I ara sınavı 23 Kasım – 29 Kasım 2020 tarihleri arasında;
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I ve Türk Dili- I ara sınavları ise 30 Kasım 2020 –
06 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.