Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ders içeriklerinin ıslak imzalı verilemeyeceği
hakkında Yüksek Öğretim Kurumunun Üniversitelere bildirdiği karar üzerine Üniversitemiz öğrencileri http://bbs.ankara.edu.tr/bolumler.aspx?pno=1 adresinden programlarına ait ders içeriklerine ulaşabileceklerdir. 
Bilgilerinize