2019 – 2020 Eğitim yılın da yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilermiz için Yüksekokulumuz’ un kabul ettiği Üniversiteler aşağıda listelenmiştir.
İstanbul Üniversitesi
Dokuz Eylül 
Selçuk Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dicle Üniversitesi