2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı interaktif kayıt işlemi 06 Şubat 2017 tarihinde başlayacaktır. İnteraktif kayıt aşamasında derslerinizi seçip kaydet düğmesine bastıktan sonra, ödemeniz gereken katkı payı/öğrenim ücreti tutarı hesaplanıyorsa bu tutarı herhangi bir TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (Vakıfbank) şubesinden ÖĞRENCİ NUMARASINI BELİRTEREK ya da internet şubesi/dialog (telefon bankacılığı) kanallarından “Eğitim Ödemeleri” bölümünden öğrenci numarasını yazmak suretiyle ödeyebilirsiniz. Bu aşamada herhangi bir ücret hesaplanmıyorsa seçtiğiniz dersleri onaylanmak üzere danışmanınıza gönderebilirsiniz.

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNTERAKTİF KAYIT DUYURUSU

2016-2017 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde bahar yarıyılı kayıt yenileme başlama bitiş tarihleri;
ÖĞRENCİLER İÇİN;

İnteraktif Kayıt Yenileme Haftası Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
06 Şubat 2017 Pazartesi Saat: 09.00
12 Şubat 2017 Pazar Saat: 23.59
Ekle Bırak ve Mazeret Kayıtları Haftası Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
20 Şubat 2017 Pazartesi Saat: 09.00 
  26 Şubat 2017 Pazar Saat: 23.59

 
 DANIŞMAN ONAYLARI İÇİN;

İnteraktif Kayıt Yenileme Haftası Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
06 Şubat 2017 Pazartesi Saat: 09.00
13 Şubat 2017 Pazartesi Saat: 23.59
Ekle Bırak ve Mazeret Kayıtları Haftası Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
20 Şubat 2017 Pazartesi Saat: 09.00
27 Şubat 2017 Pazartesi Saat:23.59

olarak belirlenmiştir.

 • İnteraktif kayıt yenilemelerde ders kaydınızın sorunsuz ve doğru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ve eğitim-öğretim yönetmeliğimizle hüküm altına alınan ders alma işlemlerine ilişkin açıklamaları dikkatlice okuyunuz ve ders kaydınızı bu açıklamalar çerçevesinde yapınız.
 • • Ekle-Bırak haftasında ders kaydı yapabilmeniz için 06-12 Şubat 2017 tarihleri arasındaki interaktif ders kaydı haftasında sisteme girip ders kaydı yapmanız gerekmektedir.
 • • Ders kaydınızı yapıp onayladıktan sonra DERS KAYDINIZIN 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar DANIŞMANINIZ TARAFINDAN ONAYLANIP ONAYLANMADIĞINI TAKİP EDİNİZ.
 • • Ders kaydı esnasında aşağıdaki tabloda “Karşılaşılan Durum” sütununda belirtilen durumla/durumlarla karşılaşmanız halinde yine tabloda “Yapılması Gereken İşlem” sütununda belirtilen işlem/işlemleri yapınız.

DERS KAYIT FORMU İLE KESİNLİKLE DERS KAYDI YAPILMAYACAKTIR.

 • Ders Kayıt Formu doldurarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • EKLE-BIRAK VE MAZERET KAYITLARI HAFTASINDAN SONRA DERS KAYIT ONAY FORMUNUZU OBS’DEN ALARAK KONTROL EDİNİZ.
 • DERS KAYIT ONAY FORMUNUZUN DOĞRULUĞUNU ONAYLAYINIZ.
 • DERS KAYIT ONAY FORMUNUZU DANIŞMANINIZA ONAYLATINIZ.
 • TARAFINIZDAN VE DANIŞMANINIZ TARAFINDAN ONAYLANAN DERS KAYIT ONAY FORMUNUZUN ÇIKTISINI ALMANIZ ÖNERİLİR.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİMİZ KAPSAMINDA DERS KAYIT İŞLEMLERİMİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği ders saati 30’dan çok olamaz.
 • Devam koşulunu yerine getiren öğrenci alt yarıyıldan başarısız olduğu dersleri toplam otuz saatin %10’unu aşmamak üzere alabilir.
 • MEZUNİYET AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİ 39 saati aşmayacak şekilde ders alabilir.
 • Öğrenci alt yarıyıldan başarısız olduğu dersi/dersleri ve alması gereken yarıyılda/yılda almadığı/vazgeçtiği veya alamadığı dersi/dersleri alması gereken ders saati sınırı ölçüsünde öncelikle almakla yükümlüdür.
 • Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.
 • Öğrenci üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında ve alabileceği haftalık ders saati sınırında kalmak koşulu ve danışmanının onayı ile üst yarıyıl/yıl programından ders alabilir. Buna göre bir öğrenci genel akademik başarı not ortalaması 2,00- 2,49 arasında ise bir ders, 2,50-3,49 arasında ise iki ders, 3,50 ve üzerinde ise 30 ders saati ile sınırlı olmak kaydıyla istediği sayıda ders alabilir.
 • Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.
 • Mezun olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir.
 • Mezun olunabilmesi için tamamlanması gereken 240 AKTS’nin tamamlandığından emin olunuz. Tüm zorunlu ve alınması gereken seçmeli dersler alınmasına rağmen eğitim programında yapılan değişiklikler nedeni ile öğrencinin AKTS açığı çıkıyorsa, 240 AKTS tamamlanacak şekilde seçmeli derslerden ders alınması sağlanmalıdır.