Yüksekokulumuz Adalet ve HBYS örgün programlarından mezun olabilmek için en fazla
3 (Üç) dersi kalan ikinci sınıf öğrencilerimize, yönetmelik hükümlerine istinaden bu derslerini verip mezun olabilmeleri için 7-8-9-10 Şubat 2017 tarihleri arasında üç ders ek sınav hakkı verilmiştir. Adalet MYO 3 Ders Dilekçe Formatı İçin Tıklayın (www.admyo.ankara.edu.tr adresinde, dilekçe ve formatlar bölümünde dilekçe örneği vardır.)
Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15. maddesinde düzenlenen mezuniyet aşamasında olan son sınıf öğrencilerimizin sahip olduğu üç ders ek sınav hakkının kullanılabilmesi için öğrencilerimizin ilgili öğretim yılında kayıt yaptırmış, devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlamış ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri (staj dahil!) yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
Bu durumdaki öğrencilerin hangi dersten sınava gireceklerini bildiren dilekçelerini 1 – 3 Şubat 2017 tarihleri arasında (en geç 3 Şubat 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar!) Yüksekokulumuz Evrak Kayıt bölümüne elden vermeleri veya kargo ya da faks (0312-3196005) yolu ile göndermeleri gerekmektedir. (3 Şubat 2017 tarihinden sonra yüksekokulumuza ulaşan dilekçeler dikkate alınamayacaktır).
Bu durumdaki öğrencilerin üç ders sınavı sonucunda, mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir.
Sınav programı başvurular değerlendirildikten sonra yüksekokulumuz öğrenci işleri panosu ile Adalet Meslek Yüksekokulu web sitesinde yayımlanacaktır.
Öğrencilerimize önemle duyurulur.
İDARE