Yükseköğretim Kurulu’nun 29.11.2016 tarihinde 667 sayılı KHK ile yerleşen öğrenciler hakkında yayımladığı duyurusunda; “2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödeyeceklerdir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun belirleyeceği banka hesabına yatırmak suretiyle ödenecektir” diyerek, söz konusu öğrencilerin öğrenim ücretlerini ne şekilde ödeyeceklerine açıklık getirmiştir. Buna göre; 667 sayılı KHK ile Üniversitemize yerleşen öğrencilere; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Halkbankası Cebeci Şubesi nezdinde tanımlanan TR590001200920900006000069 ıban numaralı hesap numarasına öğrencinin öğrenim ücretini; AD SOYADI ve TC NUMARASI İLE YATIRMASI GEREKMEKTEDİR.
Yök Tarafından Belirlenen Ücret Tablosu Aşağıdaki linkte olduğu gibidir.
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/22254714/Ogrenciler_667_khk_ucretlere_iliskin_duyuru.pdf/
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/22254714/Kapatilan_Universite_Ogrenim_Ucretleri.xlsx/