Sevgili Öğrenciler,
2014 – 2015 yılı Zorunlu Yaz Stajı Uygulamasına dair başvuru süreci tamamlanmış olup daha önce yayımladığımız listede eksik ya da yanlış evrak gönderdiği saptanan ya da Evrak gönderdiği halde sehven “EVRAK GÖNDERMEDİ” yazılan öğrencilere ait değerlendirme Staj Komisyonunca yeniden yapılmış ve neticede aşağıda linkini verdiğimiz nihai liste oluşturulmuştur. Önceki ön değerlendirme listesi ile birlikte mazeret kapsamında yeniden gönderilen başvuru evrakları incelenerek oluşturulan nihai listeye bakılarak Zorunlu Yaz Stajı uygulamasına ait durumunuzu görebilirsiniz. Bu iki liste esas alınarak başvurusu “KABUL” edilen öğrenciler Staj Uygulamasına başlamalıdır. Listede Evrak Göndermediği yada eksik evrak Gönderdiği halde staj uygulamasına başlayan öğrencilerin stajları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sadece muafiyet için evrak gönderen öğrencilerin “mezuniyet şartını taşıması durumunda” usule uygun yeniden evrak tanzim etmeleri halinde başvuruları kabul edilecektir.
Hepinize Başarılı Bir Staj Dönemi Dileklerimizle…
BAŞVURU KABUL NİHAİ LİSTE Tıklayınız(Sadece Yeniden Değerlendirilen Öğrencilerin Durumu Yer Almaktadır!!)
Ön Değerlendirme Listesi İçin Tıklayınız (Daha Önce Yayımladığımız Durumu Değişmeyen Öğrenciler İçin)
DİKKAT!! 2015stajrehberi

ÖĞRENCİ İŞLERİ