Değerli ADALET ÖRGÜN ve ADUZEP Öğrencileri,
2014 yılı Zorunlu Yaz Stajı İş Yeri Uygulaması çalışmalarına ait göndermiş olduğunuz staj faaliyet raporları Staj Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmesi yapılmış bulunmaktadır. Listeler iki ayrı dosya halinde (örgün ve uzaktan) hem 1. sınıf hem de 2. sınıflara ait bir bütün liste şeklinde yayınlanmıştır. Staj faaliyeti raporlarını gerekli özeni ve çalışmayı yaparak hazırlayıp sunan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Ancak listede isminin karşısında Başarılı yada Tamamladı ifadelerinin dışında “Dosya Göndermedi” ya da “Yetersiz Dosya” şeklinde ifade yer alan öğrencilerimizin stajlarının bu haliyle “BAŞARILI” olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu öğrencilerimizin Staj Koordinatörleri ile irtibata geçip,  listelerin altında yer alan bilgi notunu dikkatlice okuyup gerekli olan düzeltmelerini ivedilikle gidermelerini önemle ihtar ederiz.
ADALET ÖRGÜN DEĞERLENDİRME
ADUZEP(Uzaktan Eğitim) DEĞERLENDİRME