Adalet ÖRGÜN NİHAİ DEĞERLENDİRME(Linke Tıkla)
Değerli ADALET Örgün Eğitim Öğrencileri,
2014 Yılı Zorunlu Yaz Stajı Uygulamasına dair Staj Komisyonunca incelenen ve değerlendirilen staj başvuruları nihai listesi üstte yer almaktadır. Daha önce yayımlanmış olan ön değerlendirme listesinde eksik ya da yanlış belge düzenleyen, staj yeri uygunluğu sağlanmayan öğrencilerimizi uyarmış ve tekrar belge düzenlemelerini istemiştik. Evraklarını yeniden düzenleyip gönderen öğrencilerimiz yeni listede durumlarının düzeltildiğini göreceklerdir. Ancak tüm uyarı ve bilgilendirmelerimize rağmen eksik ya da yanlış belgelerini düzeltmeyen öğrencilerimizin staj başvurusu geçersiz kılınmıştır. Listede Başvuru Kabul ve AÇIKLAMA sütunlarına bakılarak göndermiş olduğunuz başvuru belgelerinin kabulüne ya da reddine dair bilgiyi bulabilirsiniz.
Başvuru Kabul ve Açıklama sütununda yer alan ifadeler;
KABUL : Staj yeri ve tarihi uygun bulunan öğrencilerin durumu.
MUAF : Adalet – Hukuk Hizmetlerinde çalıştığını beyan ederek Zorunlu Staj Uygulamasından muaf tutulan öğrencilerin durumu. 
EVRAK GELMEDİ : Zorunlu Yaz Stajı Uygulamasını yapmak üzere evrak göndermeyen öğrencilerin durumu.
RED: Staj yeri uygunluğu sağlanmayan, staj başlama ya da bitiş tarihleri yanlış hesaplanan veya başvuru belgelerinde eksik evrak ya da imzasız-onaysız evrak gönderen öğrencilerin durumu. Bu öğrencilerimizin staj başvurusu geçersiz kılınmıştır.
—Önemli Dokümanlar—
* Staj süresince ve Staj bitiminde yapılması gerekenler için daha önce yayımlamış olduğumuz STAJ REHBERİ(linke tıkla)
* Ayrıca geçtiğimiz yıllarda hazırlanan, staj dosyası oluştururken sizlere yardımcı olacak bir ÖRNEK STAJ DOSYASI(linke tıkla) Adalet ÖRGÜN NİHAİ DEĞERLENDİRME
* Staj süresince ve bitiminde kullanılacak belge ve evraklar için (linke tıkla)
—Önemli Tarihler—

İşlem

Tarih

Açıklama

Başvuru Belgelerinin Yüksekokula Ulaştırılması

26 Mayıs 2014

13 Haziran 2014

F Staj Başvuru Formu (Ek 3-1 Nüsha)F İşyeri Kabul Formu (Ek 4-1 Nüsha)F Öğrenci ve Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (1 Nüsha)F SGK provizyon sorgulama ( Ek 5 ile başvurulup sadece SGK tarafından onaylı sonuç teslim edilecek)Yukarıdaki belgelerin belirtilen son tarihe kadar Yüksekokulumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Listelerinin İlan Edilmesi

20 Haziran 2014

Staj yeri kabul veya reddedilen öğrencilerin listesi ilan edilir.(Listeleri kontrol etmeyi sakın unutmayınız. Varsa eksik belge ve bilgileriniz tamamlayınız.)
Mazeret Kapsamındaki Kabul Belgelerinin Yüksekokula Ulaştırılması

25 Haziran 2014

Staj yeri onaylanmamış (reddedilmiş) öğrencilerimizin yeni staj yeri bilgilerini içeren kabul formlarını göndermeleri gereken son tarih.

Nihai Listelerin Açıklanması

27 Haziran 2014

Komisyon tarafından değerlendirmesi yapılarak staj yeri uygunluğu kabul edilen öğrencilerin nihai listesi yayınlanır.(Listeleri kontrol etmeden staja başlamayınız. Eksikliklerle başladığınız stajınız kabul edilmeyecektir.)
Staj Dönemi

30 Haziran 2014

29 Ağustos 2014

Öğrencilerimizin takvim aralığında olmak kaydı ile önceden belirlemiş oldukları tarih aralığında staj uygulamasını gerçekleştirdikleri zaman dilimi. (Hafta sonları ve resmi tatil günleri iş günü olarak sayılmayacaktır. Toplam 30 iş günü şeklinde gerçekleştirilecektir.)
Örnek Staj Tarihleri

30 gün

30 Haziran-13 Ağustos 20147 Temmuz -20 Ağustos 201414 Temmuz-27 Ağustos 2014
Staj Dosyalarının Son Teslim Tarihi

5 Eylül 2014

Hazırlanan staj dosyalarının belirtilen son tarihe kadar yüksekokulumuza ulaştırılması gerekmektedir.
Staj Değerlendirmeleri

12 Eylül 2014

Komisyon tarafından değerlendirmeye alınan staj dosyalarının kabul veya reddine ilişkin listeler belirtilen son tarihte ilan edilir.