Değerli Öğrencilerimiz,
“Ankara üniversitesinin Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 12.09.2013 tarih ve 28763 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 44. Maddesi Yürürlük başlığı altında ” Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla mevcut ve yeni kayıt yapan tüm öğrencilerimizin söz konusu tarihten itibaren bu yönetmelikte yer alan hükümlere tabi olduklarını hatırlatmak isteriz.
Yeni Yönetmelik İçin Tıklayınız…

OKUL YÖNETİMİ