ADUZEP II. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Ankara Üniversitesi Senatosunun 23/07/2013 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Ankara Üniversitesi bünyesindeki önlisans ve lisans tamamlamaya dair tüm uzaktan eğitim programı öğrencilerine yeni “Ankara Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca tek ders sınav hakkı tanınmış olup, öğrencilere tanınan bu sınav hakkı ilgili akademik birim yönetim kurulu kararları uyarınca 2013-2014 eğitim öğretim yılı başlamadan önce kullandırılacaktır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, öğrencilerimizin “İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı”na zamanında başvuru yapabilmeleri için tek ders sınavlarının 03/08/2013 Cumartesi günü saat 10:30’da aşağıda belirtilen koşullar altında yapılmasını karara bağlanmıştır.

TEK DERS SINAVI DUYURUSU

Yüksekokulumuz uzaktan eğitim programı (ADUZEP) ikinci sınıf öğrencilerimizden, mezun olabilmesi için sadece 1 (bir) dersi kalmış tek dersten başarısız durumda bulunan ve başarısız olduğu tek dersi 2012–2013 Eğitim Öğretim yılında almış olma şartını sağlayan öğrencilerimize Ankara Üniversitesi Senatosunun 23 Temmuz 2013 tarihli kararına istinaden aşağıdaki koşullarla tek ders sınav hakkı tanınmıştır. ADUZEP tek ders sınavları 3 Ağustos 2013 tarihinde yapılacaktır.
1. Öğrencinin 2012-2013 eğitim öğretim döneminde sınavına başvuracağı dersin ders kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.
2. Tek ders sınavına başvurular ilan tarihimiz olan 25/07/2013 tarihi ile 01/08/2013 tarihleri arasında (en geç 1 Ağustos 2013 Perşembe günü mesai bitimi) yapılacaktır. Bu tarihten sonra gelen başvuru dilekçeleri işleme konulmayacaktır.
3. Başvurular Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe ile bizzat yapılabileceği gibi kargo ve APS gönderisi yolu ile de yapılabilir. Kargo veya APS vasıtası ile müracaat eden öğrencilerin aynı zamanda 0312 3196005 numaralı telefona dilekçelerini fakslamaları zorunludur.
4. Öğrenci dilekçesinde sınavına katılmak istediği dersin adını belirtmek zorundadır.
5. Sınav Ankara’da, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu sınav salonlarında (Erdem Sokak No:1  Cebeci /Ankara) yapılacak olup sınav saati 10:30’dur.
6. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 02/08/2013 tarihinde yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir.

                                                                                              YÜKSEKOKUL YÖNETİMİ