Değerli Aday Öğrenciler,
Geçtiğimiz sene 2012 yılı yerleştirmelerinde örgün öğretim programına giriş için taban puanımız 204,989 YGS-3 olarak ortaya çıkmışsa da 2012 yılında tüm yerleştirmeler “sınavsız geçiş” yolu ile olmuştur.
Zira mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alanlarından (adalet ve zabit kâtipliği) mezun olanlara ilgili mevzuat ile yüksekokulumuza sınavsız geçiş imkânı sağlanmış, mevcut 100 kişilik kontenjan bu tür ortaöğretim kurumu mezunları ile (Sınavsız Geçiş başvurusuyla) dolduğundan ancak ek kontenjan yerleştirmesine ve dolayısıyla YGS-3 puanı ile öğrenci girişine imkân kalmamıştır.
Yüksekokulumuz uzaktan eğitim programına giriş için ise taban puan 354,71365 YGS-3 olarak belirlenmiştir. Yüksekokulumuz uzaktan eğitim programına (ADUZEP) yoğun bir talep olduğundan bu programın puanı pek çok örgün öğretim adalet programından yüksek olarak belirlenmektedir. Çünkü öğrencilerimizin diplomalarında Uzaktan Eğitim Programı ibaresi bulunmamakla birlikte normal öğretimdeki öğrencilerimizle aynı haklara sahiplerdir.Ancak özellikle herhangi bir kamu yada özel kurumda çalışıp Adalet Uzaktan Eğitim Programını seçecekler aynen örgün eğitimde olduğu gibi 30 günlük ZORUNLU STAJ UYGULAMASIna tabi olduklarını unutmamalıdırlar. Bu husus daha sonraları çalışan öğrencilerimizi sıkıntıya sokmaktadır.
Son olarak, söz konusu olan 204,989 YGS-3 puanının kılavuza ÖSYM tarafından sehven yazılmış olabileceği ya da sınavsız olarak yerleşenler arasındaki sonuncu kişinin puanı olabileceği ihtimalleri muhtemeldir. Çünkü yüksekokulumuzun 2010 yılında taban puanı 407,522; 2011 yılında ise 398,957 idi. 2012 yılında YGS 3 puan türünde ek yerleştirme ile alınan 1 öğrencimizin puanı ise 402’dir.
Dolayısıyla kılavuzda yer alan puanın 204,989 olma ihtimali söz konusu bile değildir. 2013 ÖSYS sonuçlarına göre yapılacak olan yerleştirmelerin kaçının Sınavsız Geçişle kaçının YGS-3 puan türüne göre yapılacağı ise okulumuz tarafından bilinmemektedir. Lütfen bu bilgileri dikkate alarak tercihlerinizi yapınız.

Başarı dileklerimizle….

OKUL YÖNETİMİ