Değerli Arkadaşlar, 2012 GİRİŞLİ YA DA 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ;
ADALET 1. SINIF STAJ LİSTE
2012 – 2013 yılı Zorunlu Yaz Stajı Uygulamasına ait sizlerin göndermiş olduğu dosyalardan Staj Komisyonunun incelemeleri ve değerlendirmeleri sonucunda Ekte yer alan Excel listesi (Bu liste ayrıyeten Sınıf GABNO sıralamalarını da göstermektedir) oluşmuştur. Bu listede AÇIKLAMA bölümünde yer alan ifadeye bakarak göndermiş olduğunuz belgelerin doğruluğu ya da eksikliği veya seçmiş olduğunuz staj yerlerinin kabulü ya da reddi durumlarını kontrol edebilirsiniz. Daha önce duyurulduğu üzere Staj Süreci 1 Temmuz – 1 Eylül tarihleri arasında sizlerin belirlemiş olduğu herhangi bir 30 iş gününü kapsamaktadır. Aşağıdaki bölümde, yayımlanan listenin nasıl okunması gerektiği anlatılmaktadır, lütfen dikkatlice okuduktan sonra Ekte yer alan listeyi inceleyiniz.
Açıklama sütununda yer alan;
MUAF : Adalet – Hukuk Hizmetlerinde çalıştığını beyan ederek Zorunlu Staj Uygulamasından muaf tutulan öğrencilerin durumu.
KABUL : Staj Başlangıç ve Bitiş tarihleri işgünü hesabı ile(Hafta sonu tatilleri, resmi dini ya da milli bayram günleriçıkartılarak) doğru hesaplanarak ve staj yeri uygun bulunan öğrencilerin durumu.
STAJ BİTİŞ TARİHİ DÜZELTİLDİ: Staj başlama tarihlerini doğru belirleyerek Bitiş tarihlerini doğru hesaplayamayan (iş günü hesabı yapamayan ya da resmi bayramgünlerini çıkartmayan) öğrencilerin durumu. Açıklama bölümünde bu ifadeyi gören arkadaşlar;
1- Staj Başlama ve Bitiş tarihlerini bizim yayınlamış olduğumuz listedeki gibi olması gerektiğini Staj yapacakları yere bildirmeleri gerekmekte ve İş Yeri Kabul Formu adlı belgeyi yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Yeniden düzenlenen EK-4 (İşYeri Kabul Formu) adlı belge 0 312 595 52 78 numaralı telefona fax olarak 26.06.2013 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
2- Staj yapan öğrencilerimiz adına bu tarihler arasında (bizim düzeltmiş olduğumuz tarihler arasında) okulumuz tarafından sgk primi yatacağından bu husus çok önemlidir. Bu tarihlere uyulmadığı takdirde staj dosyanız reddedilecek ve oluşan kamu zararı (sgk primlerinin yatması münasebetiyle) tarafınıza rücu edilecektir.
3- Son olarak Staj Uygulaması başladıktan sonra, her gün için düzenlenecek rapor (yapacağınız işve işlemlerle ilgili) bizim listede düzeltmiş olduğumuz tarihler arasında olmalıdır. Yani sizin yanlış hesapladığınız tarihler arasında olmamalıdır.
PROVİZYON SORGULAMA SONUCU EKSİK: Staj Kabul Belgeleri oluşturulurken herhangi bir SGK birimine gidilerek(EK-5 adlı dilekçe ile gidilerek) alınabilecek Sağlık Provizyon Sorgu Sonucu adlı belgeyi göndermeyen ya da yanlış belge gönderen öğrencilerin durumu.Doğru belge temin edilerek 0 312 595 52 78 numaralı telefona fax olarak 26.06.2013 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
STAJ KOORDİNATÖRÜNÜ ARAYINIZ: Zorunlu yaz stajı uygulamasına ait kabul belgelerini tümüyle yanlış düzenleyen öğrencilerin durumu. Lütfen admyo.ankara.edu.tr adresinde yer alan Staj ile ilgili yazıları dikkatlice okuyunuz. Ya da şahsıma 0 312 595 52 78 nolu telefondan ulaşınız.
EVRAK GELMEDİ : Zorunlu Staj Uygulamasını yapmak üzere GABNO değeri tuttuğu halde dosya göndermeyen öğrencilerin durumu. Bu arkadaşlarımıza stajlarını tamamlamadıkları sürece mezun olamayacaklarını önemle hatırlatırım.
GABNO YETERSİZ : GABNO değeri 1,80 değerinden düşük olan ve Staj Yönergesine göre bu yıl stajlarını yapamayacak öğrencilerin durumu.
Nihai liste 28.06.2013 tarihinde yayımlanacaktır.
Tüm öğrencilerimizin yapılan bu açıklamalar neticesinde yapılması gerekli olan hususları yerine getirmelerini önemle rica ederim.
Öğr. Gör.Meral GÜNEŞ ERGİN
ADALET PROGRAMI Staj Koordinatörü
———————————————————————————————————————————–
Değerli Arkadaşlar, 2011 GİRİŞLİ VE ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ;
ADALET 2. SINIF STAJ LİSTE
2012 – 2013 yılı Zorunlu Yaz Stajı Uygulamasına ait sizlerin göndermiş olduğu dosyalardan Staj Komisyonunun incelemeleri ve değerlendirmeleri sonucunda Ekte yer alan Excel listesi (Bu liste ayrıyeten Sınıf GABNO sıralamalarını da göstermektedir) oluşmuştur. Bu listede AÇIKLAMA bölümünde yer alan ifadeye bakarak göndermiş olduğunuz belgelerin doğruluğu ya da eksikliği veya seçmiş olduğunuz staj yerlerinin kabulü ya da reddi durumlarını kontrol edebilirsiniz. Daha önce duyurulduğu üzere Staj Süreci 1 Temmuz – 1 Eylül tarihleri arasında sizlerin belirlemiş olduğu herhangi bir 20 ya da 30 iş gününü kapsamaktadır. Aşağıdaki bölümde, yayımlanan listenin nasıl okunması gerektiği anlatılmaktadır, lütfen dikkatlice okuduktan sonra Ekte yer alan listeyi inceleyiniz.
Açıklama sütununda yer alan;
MUAF : Adalet – Hukuk Hizmetlerinde çalıştığını beyan ederek Zorunlu Staj Uygulamasından muaf tutulan öğrencilerin durumu.
KABUL : Staj Başlangıç ve Bitiş tarihleri işgünü hesabı ile(Hafta sonu tatilleri, resmi dini ya da milli bayram günleriçıkartılarak) doğru hesaplanarak ve staj yeri uygun bulunan öğrencilerin durumu.
STAJ BİTİŞ TARİHİ DÜZELTİLDİ: Staj başlama tarihlerini doğru belirleyerek Bitiş tarihlerini doğru hesaplayamayan (iş günü hesabı yapamayan ya da resmi bayramgünlerini çıkartmayan) öğrencilerin durumu. Açıklama bölümünde bu ifadeyi gören arkadaşlar;
1- Staj Başlama ve Bitiş tarihlerini bizim yayınlamış olduğumuz listedeki gibi olması gerektiğini Staj yapacakları yere bildirmeleri gerekmekte ve İş Yeri Kabul Formu adlı belgeyi yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Yeniden düzenlenen EK-4 (İşYeri Kabul Formu) adlı belge 0 312 595 52 78 numaralı telefona fax olarak 26.06.2013 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
2- Staj yapan öğrencilerimiz adına bu tarihler arasında (bizim düzeltmiş olduğumuz tarihler arasında) okulumuz tarafından sgk primi yatacağından bu husus çok önemlidir. Bu tarihlere uyulmadığı takdirde staj dosyanız reddedilecek ve oluşan kamu zararı (sgk primlerinin yatması münasebetiyle) tarafınıza rücu edilecektir.
3- Son olarak Staj Uygulaması başladıktan sonra, her gün için düzenlenecek rapor (yapacağınız işve işlemlerle ilgili) bizim listede düzeltmiş olduğumuz tarihler arasında olmalıdır. Yani sizin yanlış hesapladığınız tarihler arasında olmamalıdır.
PROVİZYON SORGULAMA SONUCU EKSİK: Staj Kabul Belgeleri oluşturulurken herhangi bir SGK birimine gidilerek(EK-5 adlı dilekçe ile gidilerek) alınabilecek Sağlık Provizyon Sorgu Sonucu adlı belgeyi göndermeyen ya da yanlış belge gönderen öğrencilerin durumu.Doğru belge temin edilerek 0 312 595 52 78 numaralı telefona fax olarak 26.06.2013 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
STAJ KOORDİNATÖRÜNÜ ARAYINIZ: Zorunlu yaz stajı uygulamasına ait kabul belgelerini tümüyle yanlış düzenleyen öğrencilerin durumu. Lütfen admyo.ankara.edu.tr adresinde yer alan Staj ile ilgili yazıları dikkatlice okuyunuz. Ya da şahsıma 0 312 595 52 78 nolu telefondan ulaşınız.
EVRAK GELMEDİ : Zorunlu Staj Uygulamasını yapmak üzere GABNO değeri tuttuğu halde dosya göndermeyen öğrencilerin durumu. Bu arkadaşlarımıza stajlarını tamamlamadıkları sürece mezun olamayacaklarını önemle hatırlatırım.
GABNO YETERSİZ : GABNO değeri 1,80 değerinden düşük olan ve Staj Yönergesine göre bu yıl stajlarını yapamayacak öğrencilerin durumu.
Nihai liste 28.06.2013 tarihinde yayımlanacaktır.
Tüm öğrencilerimizin yapılan bu açıklamalar neticesinde yapılması gerekli olan hususları yerine getirmelerini önemle rica ederim.
Öğr. Gör.Meral GÜNEŞ ERGİN
ADALET PROGRAMI Staj Koordinatörü