Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli kararı kapsamında, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin  Üniversitemiz Senatosu’nun 08/01/2013 tarih ve 354/3019 sayılı karar örneği Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne gönderilmiş  olup bir örneği ilişikte sunulmuştur.
Üniversitemiz Senatosu’nun 08/01/2013 tarihli  toplantısında,” Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, devamı alınarak başarısız olunan tek ders dışında diğer derslerini Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler tek ders sınavına girebilirler” kararı alınmıştır.
Bu bağlamda Tek dersi olan öğrencilerimize 25 Haziran 2013 tarihinde sorumlu olduğu tek dersten sınav yapılacaktır.
1- Sınava gireceği dersi Güz Dönemine ait olan ve Bahar döneminden hiçbir dersi bulunmayan öğrenciler İlan tarihimiz olan 13.06.2013 tarihinden itibaren 24.06.2013 tarihinde kadar katılacakları tek dersi belirtir bir dilekçe ile,
2- Sınava gireceği dersi Bahar Dönemine ait olan öğrenciler 2012 – 2013 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Tarihi başlangıcı olan 17.06.2013 tarihinden 24.06.2013 tarihine kadar katılacakları tek dersi belirtir bir dilekçe ile,
Müdürlüğümüze Başvurmaları Gerekmektedir…

Yüksekokul Yönetimi

ANKARA   ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ADALET MESLEK   YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI
         
TEK DERS  SINAVI    ( EK SINAV) 
SINAV TARİHİ 1.SINIF DERSİN ADI SAAT 2.SINIF DERSİN ADI SAAT
 25 HAZİRAN   2013
SALI
MEDENİ USÜL HUKUKU  10.30 CEZA HUKUKU BİLGİSİ 09.00
ANAYASA HUKUKU 11.00 CEZA USÜL HUKUKU   BİLG.  09.00
İCRA-İFLAS HUKUKU 10.30
KRİMİNOLOJİ 11.00
 İDARE HUKUKU BİLGİSİ  14.00 SİGORTA HUKUKU  11.00
ÖZEL HUKUK   BİL.-3(TİC.HUK.) 14.00
MALİ HUKUK BİLGİSİ  14.00
İDARİ YARGI HUKUKU  14.00
CEZAEVİ YÖNETİMİ   İNF.HUK) 15.30
TEBLİGAT HUKUKU 16:00
PROF. DR. ŞEBNEM AKİPEK   ÖCAL
               M Ü D Ü R
NOT: 1. ve 2. sınıf derslerinin sınav saatlerinin
         farklı olduğuna dikkat edilmelidir.