2. Sınıf Ders İçerikleri(ADUZEP)

Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders İçerikleri(ECTS)
2.Yıl 3.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Uygulama Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
ADU201 İleri Klavye Kullanımı-I Z 1 1 2 2
ADU203 Mesleki Bilgisayar-I Z 2 2 3 4
ADU205 Tebligat Hukuku Bilgisi Z 2 0 2 2
ADU207 İcra Hukuku Bilgisi Z 4 0 4 6
ADU209 Hukuk Dili ve Adli Yazışma Z 2 0 2 2
ADU211 Ceza Hukuku Bilgisi Z 3 0 3 4
ADU213 Ticaret Hukuku Bilgisi Z 4 0 4 4
ADU215 İdari Yargı Bilgisi Z 2 0 2 2
ADU217 Mali Hukuk Bilgisi Z 2 0 2 2
Seçimlik Ders Grubu 1
ADU219 Kriminoloji S 2 2 2
ADU221 Adalet Psikolojisi S 2 2 2
ADU223 İnsan Hakları S 2 2 2
ADU225 Avrupa Birliği Hukuku Bilgisi S 2 2 2
ADU227 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranışlar S 2 2 2
Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders İçerikleri(ECTS)
2.Yıl 4.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Uygulama Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
ADU202 İleri Klavye Kullanımı-II Z 1 1 2 2
ADU204 Mesleki Bilgisayar-II Z 1 1 2 2
ADU206 Genel Muhasebe Z 1 2 2 2
ADU208 Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim Z 2 0 2 2
ADU210 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Z 4 0 4 4
ADU212 Yazı İşleri Mevzuatı Z 2 0 2 2
ADU214 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Z 2 0 2 2
ADU216 İflas Hukuku Bilgisi Z 4 0 4 6
ADU218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi Z 3 0 3 4
ADU220 Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Z 2 0 2 2
Seçimlik Ders Grubu 2
ADU222 Çekişmesiz Yargı İşleri S 2 0 2 2
ADU224 Banka Hukuku Bilgisi S 2 0 2 2
ADU226 Sigorta Hukuku Bilgisi S 2 0 2 2
ADU228 Kamu  İhale Hukuku Bilgisi S 2 0 2 2
ADU230 Web Tasarımı S 2 0 2 2