2. Sınıf Ders İçerikleri

Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders İçerikleri(ECTS)
2.Yıl 3.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Uygulama Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
ADA201 Klavye Kullanımı-III Z 1 1 2 1
ADA203 Mesleki Bilgisayar-1 Z 1 1 2 1
ADA205 Tebligat Hukuku Bilgisi Z 2 0 2 2
ADA207 Takip Hukuku Bilgisi-I(İcra H.) Z 4 0 4 6
ADA209 Hukuk Dili ve Adli Yazışma Z 2 0 2 2
ADA211 Ceza Hukuku Bilgisi Z 4 0 4 5
ADA213 Özel Hukuk Bilgisi-III(Tic. İşl./Şt./Kıy. Evr. H.) Z 4 0 4 5
ADA215 Kamu Hukuku Bilgisi-III(İdari Yargı) Z 2 0 2 4
ADA217 Mali Hukuk Bilgisi-I(K. Eko./K. Mal./Gn. Ver.) Z 2 0 2 2
Seçmeli Dersler*
ADS201 Kriminoloji S 2 2 2
ADS203 Adalet Psikolojisi S 2 2 2
ADS205 İnsan Hakları S 2 2 2
ADS207 Avrupa Birliği Hukuku Bilgisi S 2 2 2
ADS209 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranışlar S 2 2 2
TOPLAM 24 2 26 30
* Bu derslerden sadece biri seçilebilir.
Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders İçerikleri(ECTS)
2.Yıl 4.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Uygulama Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
ADA202 Klavye Kullanımı-IV Z 1 1 2 1
ADA204 Mesleki Bilgisayar-II Z 1 1 2 1
ADA206 Genel Muhasebe Z 2 0 2 3
ADA208 Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim Z 2 0 2 3
ADA210 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi Z 4 0 4 5
ADA212 Yazı İşleri Mevzuatı Z 2 0 2 2
ADA214 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi Z 2 0 2 3
ADA216 Takip Hukuku Bilgisi-II(İflas H.) Z 2 0 2 3
ADA218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi Z 3 0 3 5
ADA220 Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Z 2 0 2 2
Seçmeli Dersler*
ADS206 Çekişmesiz Yargı İşleri S 2 2 2
ADS208 Banka Hukuku Bilgisi S 2 2 2
ADS210 Sigorta Hukuku Bilgisi S 2 2 2
ADS212 Kamu İhale Hukuku Bilgisi S 2 2 2
ADS209 Web Tasarımı S 2 2 2
TOPLAM 23 2 25 30
* Bu derslerden sadece biri seçilebilir.
KISALTMALAR
Z :Zorunlu Dersler
S :Seçmeli Dersler
ECTS :Avrupa Kredi Transfer Sistemi