12.10.2015 Tarihindeki Derslerin Yapılmayacağı Hakkında

Sevgili Öğrenciler,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının almış olduğu karara istinaden 12.10.2015 tarihinde Eğitim-Öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Sürenin uzatılması halinde sitemizde bilgilendirme yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

OKUL YÖNETİMİ