1. Sınıf Ders İçerikleri

Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders İçerikleri(ECTS)
1.Yıl 1.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Uygulama Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
ADA103 Bilgisayar İşletmenliği I Z 2 0 2 1
ADA101 Klavye Kullanımı-I Z 2 2 3 5
ADA105 Adalet Meslek Etiği Z 2 0 2 3
ADA107 Hukuk Başlangıcı Z 2 0 2 4
ADA109 Yargı Örgütü Z 2 0 2 3
ADA111 Kamu Hukuku Bilgisi -I(Anayasa H.) Z 2 0 2 4
ADA113 Özel Hukuk Bilgisi-I(Bşl.Hük./Kşl./Borç. H.) Z 3 0 3 6
TDİ101 Türk Dili I Z 2 0 2 1
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 1
YDİ101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Z 4 0 4 1
Seçmeli Dersler*
GUS101 Müzik I S 2 2 1
GUS103 Resim I S 2 2 1
BED101 Beden Eğitimi ve Spor S 2 2 1
HYK101 Heykel S 2 2 1
TOPLAM 23 2 24 30
* Bu derslerden sadece biri seçilebilir.
Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders İçerikleri(ECTS)
1.Yıl 2.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Uygulama Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
ADA104 Bilgisayar İşletmenliği-II Z 2 2 3 3
ADA102 Klavye Kullanımı-II Z 2 2 3 3
ADA106 Büro Yönetim Teknikleri Z 2 0 2 4
ADA108 Kamu Hukuku Bilgisi-II (İdare H.) Z 2 0 2 4
ADA110 Özel Hukuk Bilgisi-II(Aile/Eşya/Miras H.) Z 4 0 4 6
ADA112 Medeni Usul Hukuku Bilgisi Z 4 0 4 7
TDİ102 Türk Dili-II Z 2 0 2 1
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z 2 0 2 1
YDİ102 Temel Yabancı Dil-II (İngilizce) Z 4 0 4 1
TOPLAM 24 4 26 30
KISALTMALAR
Z :Zorunlu Dersler
S :Seçmeli Dersler
ECTS :Avrupa Kredi Transfer Sistemi